Otkrivanje tajne

Pročitajte: Poslanica Efežanima 3:1-12

1 Zato sam ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane. 2 Sigurno ste čuli za raspored Božje milosti koja je meni dana za vas: 3 meni se po objavi očitova otajstvo, kao što gore ukratko opisah. 4 Odatle možete, čitajući, razabrati moje razumijevanje Kristova otajstva. 5 Ono se u drugim vremenima ne očitova čovječjim sinovima, kako se je sad otkrilo njegovim svetim apostolima i prorocima u Duhu, 6 da su neznabošci subaštinici, sutjelesnici i zajedničari obećanja u Kristu Isusu po evanđelju. 7 Ja postadoh sluga evanđelja po daru Božje milosti koja mi je dana po njegovu snažnom djelovanju. 8 Meni, najmanjemu od sviju svetih, dana je ova milost: navješćivati među poganima neistraživo Kristovo bogatstvo 9 i otkrivati svima kako se ostvaruje otajstvo od vjekova sakriveno u Bogu koji je sve stvorio. 10 Sada se po Crkvi objavljuje Poglavarstvima i Vlastima na nebu mnogolika Božja mudrost, 11 po vjekovnom naumu koji izvrši u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. 12 U njemu i po vjeri u njega imamo slobodan pristup u nadi.

… da su neznabošci subaštinici, sutjelesnici i zajedničari obećanja u Kristu Isusu po evanđelju.

Efežanima 3:6

KADA sam jednoga dana došao kući s posla i vidio par cipela s visokim potpeticama na prilaznom putu do garaže, bio sam siguran da znam čije su. Stavio sam ih u garažu kako bih ih dao svojoj kćeri Lisi kada svrati po svoju djecu. No kada sam ju pitao, rekla je da nisu njezine. Zapravo, nisu pripadale nikome iz naše obitelji, pa sam ih vratio tamo gdje sam ih i pronašao. Sutradan su tajanstveno nestale.

Jeste li znali da je apostol Pavao pisao o tajni u svojim pismima? Ali to je bilo puno više od ‘krimića’. Primjerice u 3. pogl. Poslanice Efežanima Pavao govorio o tajni, otajstvu koje »se u drugim vremenima ne očitova čovječjim sinovima« (r. 5). A tajna je da, dok se u prošlosti Bog objavio kroz Izrael, sada su, po Isusu, neznabošci ili pogani – oni izvan Izraela – »baštinici iste baštine, udovi istog tijela, dionici istog obećanja u Kristu Isusu Radosnom viješću« (r. 6, K. S.).

Možete li zamisliti što to znači? Svi koji vjeruju u Isusa kao Spasitelja mogu voljeti i služiti Bogu zajedno. Svi »imamo… slobodan pristup« (r. 12). I »da se sada po Crkvi saopći mnogolika Božja mudrost« (r. 10, K. S.).

Slavimo Boga za svoje spasenje. Ono je riješilo tajnu jedinstva da ljudi bilo kojeg podrijetla mogu postati jedno u Isusu.

– Dave Branon

Jedinstvo u Kristu ruši prepreke i gradi Crkvu.