Blago u bundevi

Pročitajte: Druga poslanica Korinćanima 4:7-18

7 Međutim, to blago imamo u zemljanim posudama da ova silna moć bude od Boga, a ne od nas. 8 U svemu smo pritisnuti nevoljama, ali nismo skršeni; zbunjeni smo, ali ne očajavamo; 9 progone nas, ali mi nismo zapostavljeni; obaraju nas, ali mi ne padamo. 10 Uvijek nosimo Isusovo umiranje na svom tijelu da se očituje i Isusov život na našemu tijelu. 11 Doista, mi se uvijek predajemo na smrt da se i život Isusov očituje na našem smrtnome tijelu. 12 Dakle, smrt djeluje u nama, a život u vama. 13 Pismo kaže: »Vjerovao sam, zato sam govorio.« Zato i mi, imajući isti duh vjere, vjerujemo pa govorimo. 14 Znamo da će onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas s Isusom uskrisiti i postaviti s vama. 15 Doista, sve je zbog vas da milost, umnožena zahvalom mnogih, služi na što veću Božju slavu.
16 Zato ne malakšemo, nego ako se naš izvanjski čovjek i raspada, ipak se naš unutrašnji obnavlja iz dan u dan. 17 Jer naša sadašnja laka nevolja donosi nam obilnu vječnu slavu koja sve nadvisuje. 18 Mi ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi, jer je ovo što se vidi prolazno, a ono što se ne vidi vječno.

Međutim, to blago imamo u zemljanim posudama da ova silna moć bude od Boga, a ne od nas.

2 Korinćanima 4:7

KAO mlada majka odlučila sam dokumentirati prvu godinu života svoje kćeri. Svakog bih ju mjeseca fotografirala da se vidi koliko se promijenila i narasla. Na jednoj od mojih omiljenih fotografija ona sva sretna sjedi u velikoj izdubljenoj bundevi koju sam kupila na obližnjem poljoprivrednom gospodarstvu. Ona, radost moga srca, moje blago, sjedi u ogromnoj bundevi. U idućih nekoliko tjedana bundeva se smežurala i osušila, a moja je kći nastavila rasti i napredovati.

To kako Pavao opisuje istinu o tome tko je Isus, podsjeća me na tu fotografiju. On uspoređuje znanje o Isusu pohranjenom u našem srcu s blagom pohranjenim u zemljanim posudama. Sjećanje na ono što je Isus učinio za nas daje nam hrabrost i snagu da ustrajemo u borbama unatoč tome što smo sa svih strana »pritisnuti nevoljama« (r. 8). Zbog Božje sile u našem životu, kada nas obaraju, »mi ne padamo« (9), mi objavljujemo Kristov život (r. 10).

Poput bundeve koja je uvenula, i na nama se vide tragovi i suze naših nevolja. No Isusova radost u nama može nastaviti rasti usprkos tim izazovima. To što smo Ga upoznali – Njegova sila koja djeluje u našem životu – blago je pohranjeno u našim krhkim zemljanim tijelima. Zbog Njegove sile koja je u nama možemo napredovati usprkos patnjama.

– Kirsten Holmberg

Božja snaga djeluje u nama.