Gdje je mir?

Pročitajte: Jeremija 8:8-15

8 Kako možete reći: »Mudri smo!
Imamo Gospodnji zakon!«
Jest, dobro! Ali je to lažju učinila
lažljiva pisaljka pisara.
9 Sramiti se moraju mudraci,
smeteni su i pogođeni.
Odbacili su Gospodnju riječ.
Što im još preostade od mudrosti?

10 »Zato dajem njihove žene strancima,
njihove njive drugim posjednicima.
Jer od najmanjega do najvećega
sve misli na vlastitu korist.
Proroci i svećenici,
svi varaju.
11 Hoće liječiti lom mojega naroda
govoreći mu olako: Mir, mir!,
a mira nema.
12 Morali bi se stidjeti zato što su činili gadosti.
Ali se ne stide.
Ne znaju se više zarumenjeti.
Zato će popadati kad pada sve,
i srušiti se kad ih kaznim«,
veli Gospodin.
13 »Hoću li kod njih imati berbu«,
veli Gospodin,
»nema grozda na lozi,
ni smokve na drvetu.
I lišće je uvenulo.
Zato ih predajem onima koji dolaze na njih.«

14 Što sjedimo tiho?
Skupite se!
Poći ćemo u tvrde gradove.
Tamo ćemo propasti!
Jer Gospodin, naš Bog, hoće naše uništenje.
Otrovnu nam vodu daje da pijemo,
jer smo griješili protiv Gospodina.
15 Uzdamo se u mir, ali ne dolazi ništa dobro,
u vrijeme spasenja, ali je samo strah!

Opravdani dakle vjerom imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu.

Rimljanima 5:1

»NADATE li se još uvijek miru?« upitao je novinar Boba Dylana 1984. godine.

»Neće biti mira«, odgovorio je Dylan. Njegov je odgovor izazvao kritike, no nitko ne niječe da mir ostaje neuhvatljiv.

Oko 600 godina prije Krista, većina je proroka predviđala mir. Božji prorok nije bio jedan od njih. Jeremija je podsjetio narod da je Bog rekao: »Slušajte Moj glas, i bit ću vaš Bog i vi ćete biti Moj narod!« (Jeremija 7:23) Nisu Ga poslušali. Njihovi lažni proroci su govorili: »Mir, mir!« (8:11), ali Jeremija je predvidio propast. Jeruzalem je osvojen 586. pr. Kr.

No usred Jeremijine knjige zastrašujućih proročanstava, otkrivamo Boga koji neumoljivo voli. »Vječnom te ljubavlju ljubim«, rekao je svojem buntovnom narodu. »Opet te zidam i bit ćeš sazidana djevojko Izraelova!« (31:3,4)

Bog je Bog ljubavi i mira. Sukob nastaje zbog naše pobune protiv Njega. Grijeh uništava svjetski mir i svakom od nas oduzima unutarnji mir. Isus je došao kako bi nas pomirio s Bogom i dao nam taj unutarnji mir. »Dakle: opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu« (Rimljanima 5:1, K. S.), napisao je apostol Pavao.

Gdje god bili, Krist nas poziva u svoj mir.

– Tim Gustafson

»Bog nam ne može dati sreću i mir izvan Njega samoga, jer tamo nema seće.« C. S. Lewis