Još uvijek kralj

Pročitajte: Psalam 74:4-8,12-23

4 Tvoji protivnici urlaše na mjestu tvoga sastanka.
Kao pobjedne znakove postaviše svoje znakove.
5 Ponašali su se kao onaj što prolaz prema visini
pravi mašući sjekirom u gustoj šumi.
6 A onda su sjekirom i maljem
razbijali sve njegove urese.
7 Ognjem sažegoše tvoje svetište.
Prebivalište tvoga imena oskvrnuše do temelja.
8 Rekoše u svojem srcu: »Uništimo ih sasvim!«

12 A Bog je moj kralj od davnine!
Spasenje On donosi posred zemlje.
13 Ti si svojom moći razdijelio more,
ti si satro glavu vodenim nemanima.
14 Ti si razmrskao glave Levijatanu;
dao si ga za hranu krdu životinja u pustinji.
15 Ti si otvorio izvore i potoke;
ti si isušio nepresušne rijeke.
16 Tvoj je dan i tvoja je noć;
mjesec i sunce si učvrstio.
17 Ti si utvrdio sve granice zemlje;
stvorio si ljeto i zimu.
18 Spomeni se toga: neprijatelj ti se rugao, Gospode,
i bezumni je narod vrijeđao tvoje ime!
19 Ne predaj zvijeri život svoje golubice!
Ne zaboravi zauvijek života svojih siromaha!
20 Pogledaj na Savez,
jer su zemaljske pećine pune skrovišta nasilja!
21 Nek se nevoljnik ne vrati postiđen!
Ubogi i potlačeni neka hvale tvoje ime!
22 Ustani, Bože! Brani svoju parnicu!
Sjeti se kako ti se svaki dan bezumnici rugaju!
23 Ne zaboravi obijesti svojih neprijatelja
ni buke svojih protivnika koja se još povećava.

Ustani, Bože! Brani svoju parnicu!

Psalam 74:22

U jednim su vijestima to nazvali »najsmrtonosnijim danom za kršćane posljednjih desetljeća«. Dva su napada na one koji su bili na nedjeljnom bogoštovlju u travnju 2017. godine potpuno neshvatljiva. Ne znamo kako opisati krvoproliće na takvome mjestu. Ali mogu nam pomoći oni kojima je takva bol bila vrlo dobro poznata.

Većina je stanovnika Jeruzalema bila u izgnanstvu ili su bili pobijeni kad je Asaf napisao 74. psalam. Duboko potresen, ovako opisuje uništenje Hrama: »Tvoji protivnici urlaše na mjestu Tvoga sastanka. Kao pobjedne znakove postaviše svoje znakove (…) Ognjem sažegoše Tvoje svetište. Prebivalište Tvoga imena oskvrnuše do temelja« (r. r. 4,7).

Psalmist je ipak pronašao uporište i usred strašne stvarnosti pružao im je ohrabrenje, a to možemo i mi. »A Bog je moj Kralj od davnine! Spasenje On donosi posred zemlje« (r. 12), zaključuje Asaf. Ta mu je istina pomogla slaviti Božju svemoćnost iako mu se Njegovo spasenje toga trenutka činilo nestvarnim. »Pogledaj na Savez… Nek se nevoljnik ne vrati postiđen! Ubogi i potlačeni neka hvale Tvoje ime!« (r. r. 20,21), Asaf se molio Bogu.

Kad nam se čini da nema pravde ni milosrđa, Božja ljubav i pravda nisu nestale. Zajedno s Asafom možemo sa sigurnošću reći: »A Bog je moj Kralj.«

– Tim Gustafson

Bog će braniti svoje ime.