Izvor mudrosti

Pročitajte: Prva knjiga o Kraljev. 3:16-28

16 U ono vrijeme dođoše dvije bludnice kralju i stupiše pred njega. 17 Jedna žena reče: »S oproštenjem, Gospodaru moj! Ja i ova žena živimo u istoj kući, i ja rodih kod nje u kući. 18 Tri dana poslije mojega porođaja rodi i ova žena. Bile smo same. Nijedan stranac nije bio s nama u kući. Samo smo mi dvije bile u kući. 19 I umre dijete ovoj ženi u noći, jer je ona bila na nj legla. 20 I ustade ona usred noći i uze, dok je spavala tvoja sluškinja, moje dijete s moje strane i stavi ga na svoja prsa. A svoje mrtvo dijete stavi na moja prsa. 21 Kad ujutro ustadoh da podojim svoje dijete, a ono mrtvo. Kad se razdani, razgledala sam bolje, a to nije bilo moje dijete što sam ga bila rodila.« 22 A druga žena povika: »Nije tako, nego je moje dijete ovo živo, a tvoje je to mrtvo.« Ona je tvrdila: »Nije tako, nego je tvoje dijete to mrtvo, a moje je dijete ovo živo.« Tako su se prepirale pred kraljem. 23 Tada reče kralj: »Jedna tvrdi: Ovo je ovdje moje dijete, živo, a tvoje je dijete mrtvo; druga tvrdi: Nije tako, nego je tvoje dijete mrtvo, a moje je dijete živo.« 24 I zapovjedi kralj: »Donesite mi mač!« Donesoše mač pred kralja. 25 Kralj zapovjedi: »Razdijelite živo dijete na dvoje i dajte jednu polovinu ovoj, drugu polovinu onoj!«
26 Tada povika kralju žena čije je bilo živo dijete – jer ljubav prema vlastitom djetetu jako je uzbudi – »Ah, gospodaru moj, dajte njoj živo dijete i ne ubijajte ga!« A druga povika: »Neka ne bude ni meni ni tebi, rasijecite ga samo!« 27 Tada odluči kralj: »Podajte onoj živo dijete i ne ubijajte ga! Ona mu je mati.« 28 Sav je Izrael čuo presudu što ju je kralj izrekao. I osjećalo se poštovanje prema kralju. Jer se vidjelo da je u njemu bila mudrost Božja da dijeli pravdu.

Daj svomu sluzi razumno srce.

1 Kraljevima 3:9

NEKI je muškarac podigao tužbu protiv žene za koju je tvrdio da je ukrala njegova psa. Žena je na sudu tvrdila da njezin pas ne može biti njegov pas i rekla je gdje ga je kupila. Tko je pravi vlasnik otkriveno je kada je sudac pustio psa u sudnicu. Mašući repom odmah je dotrčao muškarcu!

Salomon, jedan od sudaca u drevnom Izraelu, trebao je riješiti nešto slično. Dvije su žene tvrdile da su majka istog dječaka. Nakon što ih je saslušao, zatražio je mač da podijeli dijete popola. Prava je majka zaklinjala Salomona da dijete da drugoj ženi jer je pod svaku cijenu odlučila spasiti život svome sinu (r. 26). Salomon je presudio: njoj je dao dijete.

Mudrost je nužna kada odlučujemo što je pošteno, moralno i ispravno, a što pogrešno. Ako uistinu cijenimo mudrost, možemo tražiti Boga da nam da »razumno srce«, kao što je to učinio Salomon (r. 9). Bog može odgovoriti na naš zahtjev tako da nam pomogne uspostaviti ravnotežu između naših potreba i želja, i interesa drugih. Može nam pomoći i da razlučimo kratkoročne koristi od dugoročnih (ponekad vječnih) kako bismo Ga mogli veličati svojim životom.

Naš Bog nije samo savršeno mudar sudac, On je i osobni savjetnik i voljan nam je dati mudrost, i to u izobilju (Jakovljeva 1:5).

– Jennifer Benson Schuldt

Trebate mudrost? Tražite od Onoga koji vam ju jedini može dati – od Boga.