Pouzdana nada

Pročitajte: Poslanica Filipljanima 1:19-26

19 Znam naime da će mi ovo izaći na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Krista. 20 Očekujem i nadam se da se ni u čem ne ću postidjeti, nego da će se i sada kao svagda, sa svom smionošću, proslaviti Krist u mome tijelu, bilo životom bilo smrću. 21 Doista, meni je život Krist, a smrt dobitak. 22 A ako mi život u tijelu donosi plodno djelovanje, tada ne znam što da izaberem. 23 Jer sam pritisnut s obje strane: imam želju umrijeti i biti s Kristom, što bi bilo mnogo bolje. 24 Ali ostati u tijelu potrebnije je zbog vas. 25 Ovo znam pouzdano: ostat ću na životu i bit ću kod sviju vas na vaš napredak i radost vjere, 26 da se vi sa mnom što više ponosite u Kristu Isusu, kad opet dođem k vama.

Doista, meni je život Krist, a smrt dobitak.

Filipljanima 1:21

KIRURG William Wallace je kao misionar bio u Wuzhouu u Kini 1940-ih godina kada je Japan napao Kinu. Zbog ratnih sukoba naredio je da u čamce utovare opremu bolnice Stout Memorial kojom je rukovodio i da nastave s radom vozeći se rijekama kako bi izbjegli granatiranje.

U opasnim vremenima redak iz Poslanice Filipljanima 1:21 – jedan od Wallaceu najdražih – podsjećao ga je da dok živi treba raditi za Spasitelja; a ako umre ima obećanje vječnosti s Kristom. Taj je redak dobio posebno značenje kada je umro u zarobljeništvu 1951. godine.

Pavlovo pismo govori o dubokoj odanosti kojoj trebamo težiti kao Isusovi sljedbenici; ona nam omogućuje da podnosimo nedaće i izlažemo se opasnosti zbog Njega. U tome nam pomažu molitve onih koji su nam najbliži i Duh Sveti (r. 19). Istodobno to je i obećanje. Čak i onda kada u teškim okolnostima odlučimo predano služiti, činimo to imajući na umu ovo: kad naš život i rad završe ovdje na zemlji, još uvijek je pred nama radost vječnosti s Isusom.

U najtežim trenucima, srcem spremnim hoditi s Kristom sada i očima uprtima u obećanje vječnosti s Njime, nastojmo da naši dani i naša djela blagoslivljaju druge ljubavlju Božjom.

– Randy Kilgore

Žrtve koje dragovoljno prinosimo Bogu su prilike da pokažemo Njegovu ljubav.