Snaga dodira

Pročitajte: Evanđelje po Marku 1:40-45

40 Dođe mu neki gubavac, baci se pred njega na koljena i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti.« 41 Pun milosrđa pruži Isus ruku, dotače ga se i reče mu: »Hoću, budi čist!« 42 I odmah guba nestade s čovjeka, i bio je čist. 43 Tada ga žurno otpusti 44 i reče mu strogo: »Pazi da nikome što ne kazuješ o tom! Nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje žrtvu koju je propisao Mojsije! Neka im to služi kao svjedočanstvo!« 45 A jedva je on otišao, poče glasno kazivati taj događaj i posvuda ga razglašavati. Zato Isus nije mogao više javno ući u grad. Radije se zadržavao vani, na samotnim mjestima. Ali su ljudi dolazili k njemu sa svih strana.

Pun milosrđa pruži Isus ruku, dotače ga se…

Marko 1:41

PAUL Brand, jedan od prvih liječnika koji je u dvadesetom stoljeću kao misionar otišao u Indiju, iz prve se ruke uvjerio u stigmu koja prati gubu. Tijekom pregleda, dotaknuo je pacijenta kako bi ga uvjerio da je liječenje moguće. Suze su potekle niz čovjekovo lice. Bolničar se okrenuo prema liječniku i rekao: »Dotakli ste ga, a nitko to nije učinio godinama. To su suze radosnice.«

Na početku njegove službe, Isusu je pristupio gubavu čovjeku, drevni naziv za sve zarazne kožne bolesti. Zbog bolesti muškarac je prema Starozavjetnome zakonu morao živjeti izvan zajednice. Ako bi se slučajno zatekao u neposrednoj blizini zdravih ljudi, morao je vikati: »Nečist! Nečist!« kako bi ga mogli izbjeći (Levitski zak. 13:45,46). Zbog toga je vjerojatno mjesecima ili godina bio bez ljudskog dodira.

Isus se sažalio, ispružio je ruku i dotaknuo ga. Imao je moć i autoritet liječiti ljude samo riječju (Marko 2:11,12). No kada je susreo čovjeka koji je zbog gube bio izoliran i odbačen, Isus ga je dodirom uvjerio da nije sam nego da je prihvaćen.

Kada nam Bog pruži prilike, pokažimo suosjećajnost nježnim dodirom, dajmo drugima na znanje da su dostojni i vrijedni. Jednostavna, iscjeljujuća snaga ljudskog dodira seže vrlo daleko, podsjeća ljude koji pate na našu ljubav i brigu.

– Lisa Samra

Briga za druge može uključiti i ​​suosjećajni dodir.