Majčina ljubav

Pročitajte: Psalam 91:1-6

1 Koji stanuje u zaštiti Višnjega,
koji boravi u sjeni Svemogućega,
2 reći će Gospodu: »Utočište moje i Zaklone moj,
Bože moj, u kojega se uzdam!«
3 Jer on će te sačuvati od zamke ptičarske,
od smrtnog pomora.
4 Svojim perjem će te pokriti,
pod krilima svojim će te sakriti;
štit i oklop bit će ti njegova vjernost.

5 Ne ćeš se bojati strašila noći,
niti strijele što leti danju.
6 Ni kuge što tumara po tmini,
ni pošasti što hara o podne.

Zazvat će Me i Ja ću ga uslišiti, uz njega ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslaviti.

Psalam 91:15

SUEINI su se roditelji razveli kada je bila još mala. Tijekom rješavanja pitanja skrbništva smjestili su ju u dom za nezbrinutu djecu. Veća su ju djeca zlostavljala i ona se osjećala usamljeno i napušteno. Njezina ju je majka posjećivala jednom mjesečno, a oca je viđala vrlo rijetko. Nakon nekoliko godina majka joj je rekla da ju zbog pravila doma nije mogla posjećivati češće, ali je svakoga dana stajala uz ogradu nadajući se da će ju ugledati. »Ponekad bih samo gledala kako se igraš u dvorištu da se uvjerim da si dobro«, rekla joj je.

Sueina me je priča podsjetila na Božju ljubav. Ponekad osjećamo da smo napušteni i sami u svojim borbama. Kako je utješno znati da Bog bdije nad nama sve vrijeme! (33:18) Iako ga ne možemo vidjeti, On je ovdje. Poput brižnog roditelja, Njegove nas oči prate i Njegovo je srce stalno s nama kamo god idemo. No, za razliku od Sueine mame, On je s nama i može nam pomoći u svakom trenutku.

Psalam 91. opisuje Boga koji oslobađa, štiti i ohrabruje svoju djecu. On je više od utočišta i skloništa. Kročimo li »dolinama smrti« ovozemaljskog života, tješi nas spoznaja da nas svemogući Gospodin prati i djeluje u našem životu »Ja ću (vas) uslišiti, uz (vas) ću biti u nevolji, izbavit ću (vas) i proslaviti« (r. 15), obećao nam je.

– Leslie Koh

Naš je nebeski Otac uvijek blizu.