Gospodar trenutaka

Pročitajte: Druga knj. o Kraljevima 8:1-6

1 Elizej je bio savjetovao ženi kojoj je sina bio vratio u život: »Ustani sa svojom obitelji, odi i skloni se negdje u tuđini! Jer je Gospodin pustio glad koja će doći na zemlju i koja će trajati sedam godina.« 2 Žena ustade i učini kako joj je bio rekao Božji čovjek. Ode sa svojom obitelji i ostane sedam godina u filistejskoj zemlji. 3 Kad prođe sedam godina, vrati se žena iz filistejske zemlje i ode kralju, kako bi ga zamolila za svoju kuću i njive. 4 Kralj je upravo razgovarao s Gehazijem, slugom Božjega čovjeka, i zamoli ga da mu ispripovijeda sva čudesna djela što ih je bio učinio Elizej. 5 I dok je on pripovijedao kralju kako je Elizej mrtva oživio, dođe žena kojoj je bio oživio sina kako bi zamolila kralja za svoju kuću i za svoju obitelj. Tada reče Gehazi: »Moj gospodaru i kralju, ovo je žena i ovo je njezin sin, onaj kojega je Elizej oživio.« 6 Tada kralj upita ženu i ona mu sve ispripovjedi. Nato joj kralj da jednoga činovnika kojemu zapovijedi: »Gledaj da ona dobije natrag sve što je njezino, i sav prihod od njiva, i to od dana kad je ostavila zemlju pa do danas!«

Srce čovječje uredi sebi svoj put, a Gospodin upravlja njegove korake.

Izreke 16:9

NEDAVNO sam radio neke popravke na kući svojega sina koji živi udaljen od mene tri sata vožnje. Posao se oduljio. Svakog jutro molio sam se da završimo do zalaska sunca. No, svake je večeri ostalo još posla. Pitao sam se zašto. Postoji li razlog za kašnjenje? Odgovor je došao sljedećeg jutra. Uzimao sam alat kad je zazvonio moj telefon i netko je užurbano rekao: »Vaša je kći ozlijeđena. Dođite odmah!«

Živjela je blizu moga sina, pa je trebalo samo četrnaest minuta da dođem do nje. Da sam bio kod kuće, trebalo bi mi tri sata. Slijedio sam vozilo hitne pomoći do bolnice i hrabrio sam ju prije operacije. Dok sam sjedio držeći ju za ruku, shvatio sam da moj posao nije kasnio, ne bih bio s njom.

Naši trenuci pripadaju Bogu. To je bilo i iskustvo žene čijeg je sina Bog uskrsnuo upotrijebivši proroka Elizeja (pročitajte 2 Kraljevima 4:18-37). Izbjegla je iz zemlje zbog gladi, a kada se vratila, otišla je moliti kralja da joj vrati kuću i njivu. Upravo je u tome trenutku Elizejev sluga Gehazi govorio kralju o njima (8:5) i njezina je molba uslišana.

Ne znamo ni što donosi sljedeća sekunda, ali Bog je milostiv i može svaku okolnost upotrijebiti za dobro. Neka nam da milost da se s Njime upustimo u sve što nam je danas pripremio.

– James Banks

Naš život je sigurniji u Božjim rukama nego u našim.