Dan kao svaki drugi?

Pročitajte: Djela apostolska 3:17-26

17 I sad, braćo, znam da iz neznanja ono učiniste, kao i vaši glavari. 18 A Bog je tako dao da se ispuni ono što je unaprijed najavio na usta sviju proroka, da će Mesija trpjeti. 19 Pokajte se dakle i obratite se da vam se izbrišu grijesi pa da dođu vremena okrepe od Gospodina 20 te da pošalje Isusa Krista kojega vam je odredio. 21 Njega dakle treba nebo zadržati do vremena uspostave svega, kao što je Bog od početka navijestio na usta svojih svetih proroka. 22 Tako reče Mojsije: Gospodin, vaš Bog, podignut će iz redova vaše braće proroka kao mene. Njega slušajte u svemu što god vam kaže! 23 Svaka osoba koja ne posluša toga proroka, bit će istrijebljena iz naroda. 24 I svi proroci od Samuela i dalje koji su govorili, navješćivali su ove dane. 25 Vi ste sinovi prorokâ i saveza što ga sklopi Bog s vašim ocima kad reče Abrahamu: Po tvojim potomcima bit će blagoslovljeni svi narodi na zemlji. 26 Vama najprije Bog podiže svojega Slugu i posla ga da Vas blagoslivlja te da se svaki od vas obrati od svojih pakosti.«

Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bog, Bog naših otaca, proslavi svojega Slugu Isusa.

Djela ap 3:13

U knjizi Christmas Every Day (Svakoga dana Božić) William Dean Howells piše o djevojčici kojoj se ispunila želja. Tijekom jedne duge, strašne godine svakog je dana Božić. Blagdansko veselje jenjava nakon tri dana. Svi počinju mrziti bombone. Purice postaju rijetkost i skupe su. Darovi se gomilaju posvuda i nitko ih ne prima sa zahvalnošću. Ljudi više nisu ljubazni. Srećom, to je samo šaljiva pripovijetka. No neizmjerni je blagoslov da nam subjekt božićnog slavlja nikada ne dojadi unatoč činjenici da ga vidimo u cijeloj Bibliji.

Nakon što je Isus uzišao svome Ocu, apostol Petar je objavio mnoštvu u jeruzalemskome hramu da je Isus onaj čiji je dolazak Mojsije pretkazao kada je rekao: »Gospodin, vaš Bog, podignut će iz redova vaše braće proroka kao mene« (r. 22 i Ponovljeni zak. 18:18). I Božje obećanje Abrahamu: »Po tvojim potomcima bit će blagoslovljeni svi narodi« odnosilo se na Isusa (Djela ap. 3:25; Postanak 22:18). Petar zaključuje: »I svi proroci od Samuela i dalje koji su govorili, navješćivali su ove dane« (Djela ap. 3:24), dolazak Mesije.

Duh Božića možemo zadržati još dugo nakon završetka slavlja. Nalazeći Krista u čitavoj Bibliji možemo uživati u tome što Božić nije dan kao i svaki drugi. On je mnogo više.

– Tim Gustafson

Kada ove godine spremite božićne ukrase, nemojte odložiti i duh Božića.