Hodati u svjetlu

Pročitajte: Poslanica Hebrejima 12:18-24

18 Doista, ne pristupiste opipljivoj gori i ognju razgorjelom, ni tami, ni mraku, ni jeki, 19 ni zvuku trube, ni zvuku riječi za koji su slušatelji molili da im više tako ne govori. 20 Jer nisu mogli podnijeti zapovijed: »Ako se i živinče dotakne gore, bit će kamenovano.« 21 I tako je strašno bilo ono što se vidjelo da Mojsije reče: »Uplašio sam se i dršćem.« 22 Nego pristupiste Sionskoj gori i gradu Boga živoga, nebeskome Jeruzalemu, i mnogim tisućama anđela, svečanom zboru 23 i Crkvi prvorođenaca, koji su zapisani na nebesima, i Bogu, sucu svih, i duhovima savršenih pravednika, 24 i Isusu, posredniku Novoga saveza, i krvi škropljenja koja bolje govori negoli Abelova.

U početku bijaše Riječ… U njoj bijaše život, i život bijaše svjetlo ljudima.

Ivan 1:1,4

MJESEC je nestao i tama se spustila na naše selo. Munja je proparala nebo i uslijedila je olujna kiša s grmljavinom. Budan i preplašen, kao dijete zamišljao sam svakojaka zastrašujuća čudovišta sprema da skoče na mene! No kada je svanulo, zvuci su prestali, izišlo je Sunce, vratio se mir i ptice su veselo cvrkutale. Kontrast između zastrašujuće tame noći i radosti danje svjetlosti bio je nevjerojatno jasan.

Pisac Poslanice Hebrejima podsjeća na vrijeme kada su Izraelci vidjeli munje, gromove i brdo Sinaj obavijeno dimom i jako su se uplašili (pročitajte Izlazak 20:18,19). Njima se Božja nazočnost, čak i kada im je darovao Deset zapovijedi, činila tajanstvenom i zastrašujućom. Bilo je to zato što kao grješni narod nisu mogli doseći Božje standarde. Zbog svojih su grijeha živjeli u tami i strahu (Hebrejima 12:18,21).

Ali »Bog je svjetlo i u Njemu nema nikakve tame« (1 Ivanova 1:5). U 12. poglavlju Poslanice Hebrejima brdo Sinaj predstavlja Božju svetost i našu neposlušnost, dok ljepota Sionske gore predstavlja Božju milost i novi život onih koji se pouzdaju u Isusa, posrednika »Novoga saveza« (r. r. 22-24).

Svatko tko slijedi Isusa »ne hoda u tmini, nego će imati svjetlo života« (Ivan 8:12). Zahvaljujući Njemu možemo napustiti tamu svojega starog života i uživati radost hoda u svjetlu i ljepoti Njegova kraljevstva.

– Lawrence Darmani

Koliko se vaš život promijenio kada je u nj ušlo Svjetlo?