Sigurni temelj nada

Pročitajte: Poslanica Hebrejima 11:1-6

1 A vjera daje sigurnost onome čemu se nadamo, osvjedočenje o onom što ne vidimo. 2 U njoj stari postigoše sjajno svjedočanstvo. 3 Vjerom spoznajemo da je svijet Božjom riječju načinjen, tako da iz nevidljiva postade vidljivo.
4 Vjerom prinese Abel Bogu bolju žrtvu nego Kajin, i po njoj je dobio svjedočanstvo da je pravedan, kad Bog posvjedoči za njegove darove. Po njoj on mrtav još govori. 5 Vjerom bi Henoh prenesen da ne vidi smrti, i ne nađe se, jer ga Bog prenese. Doista, prije nego bi prenesen dobi svjedočanstvo da je ugodio Bogu. 6 A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće ugoditi Bogu, treba vjerovati da On postoji i da plaća onima koji ga traže.

Moj Bog ispunit će svaku vašu potrebu po svome bogatstvu, u slavi, u Kristu Isusu.

Filipljanima 4:19

PODUKU o vjeri možemo dobiti od nekoga od koga to najmanje očekujemo – poput one koju sam dobio od svoga crnog labradora Rexa. Njegova se velika metalna zdjela za vodu nalazila u kutu kuhinje. Kad god bi bila prazna, on ne bi lajao ni udarao šapom po njoj. Umjesto toga, ležao bi tiho pokraj nje i čekao. Ponekad bi morao čekati malo dulje, no Rex je naučio vjerovati da ću s vremenom ući u kuhinju, vidjeti ga tamo i dati mu ono što mu je potrebno. Njegova me je jednostavna vjera podsjetila na moju potrebu da se više pouzdajem u Boga.

U Bibliji piše: »A vjera daje sigurnost onome čemu se nadamo, svjedočenje o onom što ne vidimo« (Hebrejima 11:1). Temelj tog povjerenja i te sigurnosti jest sam Bog, koji »plaća onima koji Ga traže« (r. 6). Bog uvijek ispunjava svoja obećanja svima koji vjeruju i dolaze k Njemu vjerom u Isusa Krista.

Ponekad vjerovati u ono što ne vidimo nije lako. Ali možemo počinuti u Božjoj dobroti i Njegovoj ljubavi, vjerujući da je Njegova mudrost savršena u svemu – čak i kada moramo čekati. Uvijek će učini ono što kaže: spasiti naše vječne duše i ispuniti naše najdublje potrebe sada i zauvijek.

– James Banks

Naše uporište i temelj naše nade su Božja dobrota i Njegova ljubav.