Koga želimo zadiviti

Pročitajte: Ev. po Mateju 15:1-11,16-20

1 Tada pristupiše k Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema i zapitaše: 2 »Zašto tvoji učenici prestupaju predaju starih? Oni ne peru svojih ruku prije objeda.« 3 On im odvrati: »Zašto vi sami prestupate Božju zapovijed zbog svoje predaje.« 4 Bog je zapovjedio: Poštuj oca i majku i, tko pogrdi oca ili majku, neka bude kažnjen smrću! 5 A vi kažete: »Tko rekne ocu ili majci: Ono čime bih ti trebao pomoći, posvetni je dar, 6 taj ne treba više štovati oca ili majke.« Tako ukidate Božju zapovijed zbog svoje predaje. 7 Licemjeri! Dobro je o vama prorokovao Izaija:
8 »Ovaj narod me štuje samo usnama,
ali njegovo je srce daleko od mene.
9 Uzalud me poštuje,
njegova su učenja samo ljudske odredbe.«
10 Tada dozva narod i reče im: »Slušajte i razumijte: 11 Ono što ulazi u usta ne čini čovjeka nečistim, nego što izlazi iz usta, to čini čovjeka nečistim.«

16 On reče: »Jeste li i vi još nerazumni? 17 Zar ne uviđate da sve što ulazi u usta, ide u želudac i tada se izbacuje van. 18 A što dolazi iz usta, izlazi iz srca, i to čini čovjeka nečistim. 19 Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljub, bludnost, krađa, lažno svjedočenje, hula na Boga. 20 To čini čovjeka nečistim; a neopranim rukama jesti ne čini čovjeka nečistim.«

Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljub, bludnost, krađa, lažno svjedočenje, hula na Boga. To čini čovjeka nečistim.

Matej 15:19,20

KADA su krenuli na izlet, profesor gotovo nije prepoznao jednu od svojih učenica. U učionici je hlačama prekrivala petnaestak centimetara visoke štikle. U tenisicama je bila visoka manje od metar i pedeset. »U štiklama sam kakva želim biti,« nasmijala se, »a u tenisicama kakva stvarno jesam.«

Naš izgled ne određuje tko smo; bitno je naše srce. Isus je bio vrlo strog kad je riječ o vanjštini – osobito farizeja i pismoznanaca. Jednom su Ga pitali zašto Njegovi učenici nisu oprali ruke prije objeda, kako je propisivala njihova vjerska tradicija (r. r. 1,2 ). Isus im je uzvratio protupitanjem: »Zašto vi sami prestupate Božju zapovijed zbog svoje predaje?« (r. 3) Optužio ih je da su pronašli rupu u Zakonu i svoje bogatstvo zadržavaju za sebe umjesto da se brinu o svojim roditeljima (r. r. 4-6). Time su obeščastili sebe i prekršili jednu od Božjih zapovijedi (Izlazak 20:12).

Ako se brinemo kakav ćemo dojam ostaviti i tražimo li rupe u Božjim jasnim zapovijedima, kršimo duh Njegova zakona. Isus je bio jasan. Sve zlo dolazi iz srca (r. 19). Samo nam Bog, kroz pravednost svoga ljubljenog Sina Isusa, može dati čisto srce.

– Tim Gustafson

Trudimo li zadiviti druge, nećemo zadiviti Boga.