Panoramski snimak

Pročitajte: Prva Petrova poslan. 2:1-10

1 Odbacite dakle svaku zlobu i svako lukavstvo, licemjerje, zavist i svako klevetanje.
2 Čeznite kao novorođena djeca za duhovnim i čistim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje, 3 ako ste doista doživjeli kako je dobrostiv Gospodin. 4 Pristupite k njemu, živome kamenu koji su, istina, ljudi odbacili, ali ga je Bog izabrao i uresio čašću, 5 i sami se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni hram za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu. 6 Zato stoji u Pismu:
»Evo stavljam na Sionu ugaoni,
izabrani i dragocjeni kamen;
tko vjeruje u njega,
ne će se posramiti.«
7 Vama dakle, koji vjerujete, čast je. Onima koji ne vjeruju on je kamen koji odbaciše graditelji, koji postade kamen ugaoni, kamen spoticanja i stijena sablazni. 8 Na nj se spotiču, jer ne vjeruju riječima, na što su i određeni.
9 A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavljujete slavna djela onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu. 10 Vi nekoć niste bili narod, a sada jeste narod Božji. Nekoć ste bili nemili Bogu, a sada ste mili.

A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavljujete slavna djela Onoga koji vas pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu.

1 Petrova 2:9

TIJEKOM televizijskog prijenosa inauguracije prvog afroameričkog predsjednika SAD-a, kamera je pokazala panoramsku snimku golemog mnoštva od gotovo dva milijuna ljudi okupljenih kako bi svjedočili povijesnom događaju. Bob Schieffer, izvjestitelj CBS Newsa primijetio je: »Zvijezda ovog prijenosa je širokokutni objektiv.« Ništa drugo nije moglo obuhvatiti mnoštvo koje se protezalo od Lincolnova memorijala do Capitola.

Sveto pismo omogućuje nam da vidimo još veće mnoštvo, ujedinjeno vjerom u Isusa Krista: »Vi ste, naprotiv, ‘izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu… da razglasite slavna djela’ Onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo« (r. 9, K. S.).

To nije slika nekolicine povlaštenih, nego mnoštvo okupljeno »od svakoga plemena i jezika, i puka, i naroda« (Otkrivenje 5:9). Danas smo raspršeni širom svijeta, i mnogi se osjećaju izoliranima i trpe zbog odanosti Isusu. Ali kroz objektiv Božje Riječi vidimo panoramski snimak svoje braće i sestara u vjeri kako stoje zajedno i veličaju Onoga koji nas je otkupio i učinio nas svojima. Pridružimo im se u slavljenju Onoga koji nas je izveo iz tame u svjetlo!

– David C. McCasland

Čime vi možete veličati Boga?