Upaljena svjetla

Pročitajte: Psalam 119:9-16,97-105
9 Kako će mladić čistim sačuvati put svoj?
Ako očuva riječi tvoje.
10 Tražim te svim srcem,
ne daj mi da zalutam od tvojih zapovijedi!
11 U svome srcu pohranih riječi tvoje,
da ne sagriješim protiv tebe.
12 Blagoslovljen si ti, Gospode!
Nauči me svojim naredbama!
13 Ustima svojim navješćujem
sve sudove usta tvojih.
14 Na putu propisa tvojih radujem se
više nego svemu bogatstvu.
15 Razmišljat ću o tvojim naredbama
i promatrati putove tvoje.
16 U tvojim naredbama naslada je moja,
ne ću zaboraviti tvojih riječi.

97 O, kako ljubim Zakon tvoj:
po cijeli dan o njemu razmišljam.
98 Tvoja zapovijed čini me mudrijim od mojih neprijatelja,
jer je ona uvijek sa mnom.
99 Postadoh umniji od svih svojih učitelja,
jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.
100 Pametniji sam od starca,
jer čuvah tvoje zapovijedi.
101 Od svakoga zla puta suspregnuh korake svoje,
da sačuvam riječ tvoju.
102 Ne odstupih od tvojih sudova,
jer si me ti poučio.
103 Kako su slatke nepcu mome riječi tvoje,
slađe od meda ustima mojim!
104 Od tvojih propisa zadobih razumnost,
zato mrzim sve staze lažne.

105 Svjetiljka je nozi mojoj riječ tvoja,
svjetlo stazi mojoj.

Svjetiljka je nozi mojoj riječ Tvoja, svjetlo stazi mojoj.

Psalam 119:105

MOJ suradnik i ja smo službeno otputovali ugrad udaljen 400 kilometra. Bilo je već kasno kada smo krenuli kući. Nisam baš mlad i lošije vidim pa nerado vozim noću; unatoč tome ponudio sam da ću voziti prvi. Čvrsto sam držao upravljač i pozorno gledao u slabo osvijetljene ceste. Nakon nekog vremena uočio sam da bolje vidim kada svjetla automobila iza mene osvjetljavaju cestu ispred mog automobila. Odahnuo sam kada je došao red da moj prijatelj nastavi vožnju. Sjeo je za upravljač i otkrio da sam cijelo vrijeme vozio sa svjetlima za maglu umjesto s dugim svjetlima!

Psalam 119. majstorski je sročio netko tko je shvatio da u svakodnevnom životu trebamo svjetlo Božje riječi (r. 105). Pa ipak koliko se često nađemo u situacijama nalik onoj u kojoj sam se ja našao? Nepotrebno se naprežemo da vidimo, i ponekad skrenemo s najboljih puteva jer zaboravimo upotrijebiti svjetlo Božje riječi. Psalam 119. potiče nas da »upalimo svjetlo«. Što se događa kad to učinimo? Nalazimo mudrost da svoj život očuvamo čistim (r. r. 9-11); otkrivamo svježi poticaj i ohrabrenje da ne idemo stranputicom (r. r. 101,102). I kada živimo s upaljenim svjetlima, psalmistovo će slavljenje vjerojatno postati naše slavljenje: »O, kako ljubim Zakon tvoj: po cijeli dan o njemu razmišljam« (r. 97).

– Arthur Jackson

Nećete se spoticati u mraku ako hodate u svjetlu Božje riječi.