Bog nas vidi

Pročitajte: Knjiga Postanka 16:7-14
7 Anđeo Gospodnji nađe je na studencu u pustinji, na studencu na putu u Šur. 8 I upita je: »Hagaro, sluškinjo Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš?« Ona odgovori: »Bježim od Saraje, svoje gospodarice.«
9 Anđeo Gospodnji joj reče: »Vrati se gospodarici i podvrgni se vlasti njezinoj!« 10 I još joj reče anđeo Gospodnji: »Umnožit ću tvoje potomstvo tako da se ne će moći prebrojiti od množine.« 11 Dalje joj reče anđeo Gospodnji:
»Eto, sada si trudna i rodit ćeš sina
kojemu nadjeni ime Jišmael;
jer Gospodin usliši tvoj vapaj!
12 On će biti čovjek sličan divljemu magarcu.
Njegova će se ruka dizati na svakoga,
a svačija na njega.
Prkosan će stajati u blizini sve svoje braće.«
13 Tad ona prozva Gospodina koji je bio s njom govorio: »Ti si Bog gledanja jer«, reče ona, »ja zaista vidjeh onoga koji je gledao za mnom.« 14 Zato se zove studenac onaj »studenac Živoga, koji je gledao za mnom«. On leži, kako je poznato, između Kadeša i Bereda.

Tad ona prozva Gospodina koji je bio s njom govorio: »Ti si Bog gledanja jer«, reče ona, »ja zaista vidjeh onoga koji je gledao za mnom.«

Postanak 16:13

MOJE su mi prve naočale otvorile oči. Vidjela sam svijet. Kratkovidna sam, što znači da sve što je blizu vidim jasno i oštro. No bez naočala, predmeti u sobi su daleki i nejasni. U dobi od dvanaest godina i prvim naočalama, iznenađeno sam gledala riječi na crnoj školskoj ploči, listiće na drveću i možda ono najvažnije, široke osmijehe na licima ljudi.

Dok su mi prijatelji uzvraćali osmijehom kad sam ih pozdravila, shvatila sam da je biti viđen blagoslov kao i vidjeti.

Sluškinja Hagara to je shvatila kada je morala pobjeći od Saraje koja je loše postupala s njom. Hagara je bila ‘nitko’ u svojoj kulturi, trudna i sama u pustinji bez pomoći i nade. Kada je Bog vidio nju, ona je zauzvrat vidjela Njega. Bog više nije bio nejasna koncepcija, postao je stvaran, toliko stvaran da je rekla: »‘Ti si El Roi – Svevid Bog, jer’ – reče ona ‘Vidjeh Boga i nakon viđenja – još živim!’« (r. 13, K. S.)

Naš Svevid Bog vidi i svakoga od nas. Osjećate li se nevidljivima, samima ili bezvrijednima? Bog vidi vas i vašu budućnost. Zauzvrat, mi možemo vidjeti u Njemu svoju sveprisutnu nadu, ohrabrenje, spasenje i radost – i za danas i za budućnost. Hvalite Ga danas za dar toga zadivljujućeg vida, što vidite jedinoga istinskog i živog Boga.

– Patricia Raybon

Bog zna moje ime i vidi me.