Ohrabrujuće ozračje

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 15:1-7

1 Dužni smo mi jaki nositi slabosti slabih, a ne ugađati sebi. 2 Svaki od nas neka ugađa bližnjemu, da napredujemo u dobru. 3 Doista, ni Krist nije ugađao sebi, nego kao što je pisano: »Pogrde onih koji tebe grde, padoše na me.« 4 Jer što god je pisano, pisano je za našu pouku, da strpljivošću i utjehom Pisma imamo nadu. 5 A Bog strpljivosti i utjehe neka vam poda da složno mislite među sobom po Kristu Isusu, 6 da jednim srcem i jednim glasom slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.
7 Zato prihvaćajte jedni druge, kao što je Krist prihvatio vas na Božju slavu.

Svaki od nas neka ugađa bližnjemu, da napredujemo u dobru.

Rimljanima 15:2

OHRABRIM se svaki put kada posjetim fitness-centar blizu naše kuće. Na tom užurbanom mjestu okružen sam ljudima koji se trude poboljšati tjelesno zdravlje i snagu. Postavljeni panoi podsjećaju nas da ne osuđujemo jedni druge, nego da riječima i postupcima pozdravljamo uloženi trud.

To je prekrasna slika onoga kako bi trebalo biti u duhovnom dijelu našega života! Mi koji nastojimo doći u duhovnu ‘formu’, rasti u vjeri, ponekad imamo osjećaj da se ne uklapamo, da nismo dovoljno ‘duhovni’ – zreli u svome hodu s Isusom – kao netko drugi.

Pavao nam je dao ovaj kratki, izravni savjet: »Potičite jedan drugoga na dobro« (1 Solunjanima 5:11). A vjernicima u Rimu je napisao: »Svaki od nas neka ugađa bližnjemu, u njegovu korist, za dobro« (Rimljanima 15:2, K. S.). Znajući da je naš nebeski Otac toliko milostiv prema nama, pokažimo Božju milost drugima, ohrabrujućim riječima i djelima.

Kada prihvaćamo »jedni druge« (r. 7), povjeravamo svoj duhovni rast Bogu – djelovanju Njegova Duha. I dok Ga svakodnevno nastojimo slijediti, trudimo se stvoriti ohrabrujuće ozračje za našu braću i sestre u Isusu, jer i oni žele rasti u vjeri.

– Dave Branon

Riječ ohrabrenja može učiniti da ustrajete umjesto da odustanete.