Povrat uloženoga

Pročitajte: Evanđelje po Marku 10:17-31

17 Kad pođe dalje svojim putem, pritrča mu netko, pade pred njega na koljena i upita ga: »Učitelju dobri, što moram činiti da postignem vječni život?« 18 Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar osim jedinoga Boga. 19 Znaš zapovijedi: Ne ubijaj! Ne čini preljub! Ne kradi! Ne svjedoči lažno! Ne varaj! Poštuj oca i majku!« 20 Onaj mu odvrati: »Učitelju, sve sam to držao od svoje mladosti.« 21 Tada ga Isus pogleda ljubazno i reče mu: »Jedno ti još treba. Idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu. Onda dođi, uzmi svoj križ i slijedi mene!« 22 Na tu riječ posta čovjek žalostan i ode tužan jer je posjedovao mnoga dobra.
23 Isus pogleda naokolo i reče svojim učenicima: »Kako je teško bogatima ući u Božje kraljevstvo!« 24 Učenici se uplašiše od njegovih riječi. A Isus im ponovi: »Djeco, kako je teško ući u Božje kraljevstvo! 25 Lakše deva prođe kroz iglene uši, negoli bogataš uđe u Božje kraljevstvo.« 26 Oni se još više uplašiše i rekoše jedan drugome: »Tko se onda može spasiti?« 27 Isus pogleda na njih i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu; jer je Bogu sve moguće.« 28 Tada mu reče Petar: »Eto, mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom.« 29 Isus potvrdi: »Zaista kažem vam: Nitko zbog mene i zbog evanđelja ne ostavlja kuću, braću, sestre, majku, oca, djecu ili polja, 30 a da ne primi sve stostruko: već sada u ovom svijetu – iako s progonima – kuću, braću, sestre, majke, djecu i polja, a u budućem svijetu vječni život. 31 Mnogi koji su prvi bit će posljednji i mnogi koji su posljednji bit će prvi.«

»Eto, mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom.«

Marko 10:28

TIJEKOM 1995. godine američki su ulagači na tržištu dionica ostvarili veliku dobit, nevjerojatnih 37,6 % više nego što su uložili. Tada su 2008. godine izgubili gotovo jednako toliko: 37,0 %. Između toga dobit je bila promjenjiva, tjerajući one koji su uložili svoj novac da se pitaju – ponekad sa strahom – što će se dogoditi s njihovim ulaganjem.

Isus je uvjeravao svoje sljedbenike da će im se višestruko vratiti ulože li svoj život u Njega. Svatko od njih ostavio je sve da bi Ga slijedio – svoj dom, posao, položaj u društvu i obitelji – povjeravajući Mu svoj život (r. 28). Međutim, zabrinuli su se da im se uloženo neće vratiti nakon što su vidjeli kako je bogatome čovjeku teško odreći se zemaljskih dobara. Isus ih je umirio. Rekao im je da će svatko tko je zbog njega spreman na žrtvu primiti »sve stostruko: već sada u ovom svijetu… a u budućem svijetu vječni život« (r. 30). To je daleko bolje od ičega što tržište dionicama može ponuditi.

Ne moramo biti zabrinuti za ‘kamatnu stopu’ svojega duhovnog ulaganja – s Bogom, ono je savršeno sigurno. Kada je riječ o novcu, cilj nam je povećati financijsku dobit, zaraditi što više svojim ulaganjem. Kada je riječ o Bogu, to što dobijemo natrag ne mjeri se kunama i lipama, nego radošću što poznajemo Njega sada i zauvijek – i dijeljenjem te radosti s drugima!

– Kirsten Holmberg

Živjeti za Boga je dobra investicija.