Uporno ići naprijed

Pročitajte: Knjiga Izlaska 10:21-29

21 Tada zapovjedi Gospodin Mojsiju: »Pruži svoju ruku prema nebu, da dođe na egipatsku zemlju takva tama da se može pipati!« 22 Mojsije pruži ruku prema nebu, i nastade gusta tama po svoj egipatskoj zemlji. 23 Ljudi ne vidješe jedan drugoga i nitko se tri dana ne maknu sa svojega mjesta. Ali svi Izraelci imali su bijeli dan u svojim stanovima. 24 I faraon dozva Mojsija i reče: »Idite, služite Gospodinu! Samo vaše ovce i goveda neka ostanu ovdje! Vaše žene i djeca smiju ići s vama.«
25 A Mojsije odvrati: »Ako nam ti sam daš što ćemo zaklati i spaliti za žrtvu, mi ćemo to žrtvovati Gospodinu, svom Bogu. 26 Ali i naša stoka mora ići s nama. Ni papak ne smije ostati. Jer od toga ćemo morati uzimati da služimo Gospodinu, Bogu svojemu. Mi ne znamo kako ćemo morati iskazati Gospodinu svoje štovanje, dok ne budemo tamo.«
27 A Gospodin otvrdnu srce faraonu, tako da ih on ne htjede pustiti.
28 Štoviše, faraon mu reče: »Odlazi od mene! Čuvaj se da mi više ne dođeš na oči! Čim mi dođeš na oči, mrtav si!«
29 Mojsije odvrati: »Jest, ti reče. Ja više ne ću doći preda te.«

Vjerom ostavi Egipat, ne bojeći se kraljeve srdžbe.

Hebrejima 11:27

RADEĆI u poslovnome svijetu susretala sam mnogo nadarenih i razboritih ljudi. Međutim, jedan je projekt koji je vodio nadglednik iz drugoga grada bio iznimka. Bez obzira na napredak našega tima, oštro je kritizirao naš rad i svakoga je tjedna zahtijevao iscrpniji telefonski izvještaj o postignutome. Bila sam obeshrabrena i u strahu. Željela sam odustati.

Vjerojatno se i Mojsije osjećao tako nakon susreta s faraonom nakon guste tame po cijelom Egiptu. Bog im je već poslao osam drugih pošasti, i faraonu je prekipjelo: »Odlazi od mene! Čuvaj se da mi više ne dođeš na oči! Čim mi dođeš na oči, mrtav si!« (Izlazak 10:28), rekao je Mojsiju.

Usprkos toj prijetnji, Bog je upotrijebio Mojsija da oslobodi Izraelce faraonove vlasti. »I napustio je (Mojsije) egipatsku zemlju jer se pouzdao u Boga i nije se bojao kraljeva bijesa. Uporno je išao naprijed, kao da je cijelo vrijeme vidio Boga koji hodi s njim« (Hebrejima 11:27, Novi zavjet živim riječima). Pobijedio je faraona vjerujući da će Bog ispuniti svoje obećanje i dovesti ih u Obećanu zemlju (Izlazak 3:17).

I danas Bog obećava da je s nama u svakoj situaciji. Krijepi nas Duhom Svetim, pomaže nam da se odupremo pritiscima, zastrašivanjima i pogrešnim odlukama, dajući nam nadnaravnu jakost, ljubav i razboritost (2 Timoteju 1:7).

– Jennifer Benson Schuldt

Bog je naš zaštitnik i vođa u svakoj situaciji.