Blagoslov dolazi

Pročitajte: Poslanica Galaćanima 6:7-10

7 Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati; jer što čovjek posije, ono će i požeti. 8 Tko sije u svoje tijelo, od tijela će požeti propast; a koji sije u duh, od duha će požeti vječni život. 9 Neka nam ne dosadi činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme požeti, ako ne malakšemo. 10 Zato dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, a osobito onima koji su s nama u istoj vjerničkoj obitelji!

Neka nam ne dosadi činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme požeti, ako ne malakšemo.

Galaćanima 6:9

PRIJATELJICA i ja smo bile u šetnji sa svojim unukama. Dok je gurala kolica, komentirala je da su njezini koraci uzaludni – nisu se bilježili na mjeraču aktivnosti koji je imala na zapešću jer nije micala ruku. Podsjetila sam ju da su ti koraci još uvijek pridonosili njezinu tjelesnom zdravlju. »Da,« nasmijala se, »ali ja stvarno želim tu elektroničku zlatnu zvijezdu!«

Razumijem kako se osjećala! Truditi se bez neposrednog rezultata je obeshrabrujuće. Ali nagrade ne dobivamo uvijek istoga trenutka niti su odmah vidljive.

Kada je tome tako, lako je osjećati da su dobre stvari koje činimo beskorisne, čak i pomaganje prijatelju ili ljubaznost prema strancu. No, apostol Pavao je objasnio crkvi u Galaciji da »što čovjek posije, ono će i požeti« (r. 7). Zato neka »nam ne dodija činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme žeti ako sad ne malakšemo« (r. 9, K. S.). Dobrim djelima ne postižemo spasenje i tekst ne govori o tome hoćemo li to što smo posijali žeti sada ili na nebu, no možemo biti sigurni da ćemo »žeti blagoslove« (6:9, Novi zavjet živim riječima).

Činiti dobro je teško, pogotovo kad ne vidimo ili ne znamo što će biti »žetva«. Ali kao i kod moje prijateljice, koja je još uvijek imala tjelesnu korist od hodanja, vrijedno je nastaviti činiti dobro jer blagoslov dolazi!

– Julie Schwab

Nisu sve nagrade neposredne ili vidljive.