Najveći dar

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 1:43-51

43 Sutradan odluči Isus poći u Galileju. Tada nađe Filipa i reče mu: »Pođi za mnom!« 44 Filip je bio iz Betsaide, Andrijina i Petrova grada. 45 Filip nađe Natanaela i reče mu: »Nađosmo onoga o kojem su pisali Mojsije u zakonu i proroci: Isusa, Josipova sina iz Nazareta.« 46 Natanael mu odvrati: »Može li doći što dobro iz Nazareta?« Filip mu odvrati: »Dođi i vidi!« 47 Kad Isus vidje Natanaela gdje dolazi k njemu, reče za njega: »Evo pravoga Izraelca u kojem nema lukavstva!« 48 Natanael ga upita: »Odakle me poznaješ?« Isus mu odgovori: »Još prije nego te pozva Filip, vidio sam te pod smokvom.« 49 Natanael mu odvrati: »Učitelju, ti si Sin Božji, ti si Izraelov kralj!« 50 Isus mu odvrati: »Vjeruješ jer ti rekoh da sam te vidio pod smokvom. Vidjet ćeš još više od toga.« 51 Tada nastavi: »Zaista, zaista kažem vam: Vidjet ćete otvoreno nebo i Božje anđele gdje uzlaze i silaze nad Sinom Čovječjim.«

»Nađosmo onoga o kojem su pisali Mojsije u zakonu i proroci: Isusa, Josipova sina iz Nazareta.«

Ivan 1:45

TIJEKOM godina moja mi je prijateljica Barbara darovala bezbrojne ohrabrujuće poruke i birane darove. Kada sam joj rekla da sam prihvatila Isusa kao spasitelja, dala mi je najveći dar od svih do tada – moju prvu Bibliju. Rekla je: »Bolje ćeš upoznati Boga i duhovno rasti budeš li se svakodnevno susretala s Njime. Čitaj Bibliju, moli se i budi Mu poslušna.« To je promijenilo moj život.

Ona me podsjeća na apostola Filipa. Nakon što je Isus pozvao Filipa da ga slijedi (r. 43), on je potražio svog prijatelja Natanaela i rekao mu da je Isus onaj »o kojem su pisali Mojsije u Zakonu i proroci« (r. 45). Natanael je bio sumnjičav, ali Filip ga nije uvjeravao, kritizirao ili dignuo ruke od njega. Jednostavno mu je rekao: »Dođi i vidi!« (r. 46)

Mogu zamisliti Filipovu radost kada je čuo Natanaela koji Isusu kaže da je: »Sin Božji… Izraelov kralj!« (r. 49)

Duh Sveti potiče našu prisnu vezu s Bogom i živi u svima koji vjerom odgovore na Njegov poziv. On nam omogućuje da Ga upoznamo osobno i da druge potičemo da Ga svakodnevno upoznavaju čitajući Sveto pismo i djelovanjem Njegova Duha. Poziv da bolje upoznamo Isusa je veliki dar bilo da ga primamo ili dajemo.

– Xochitl Dixon

Upoznati Isusa najveći je dar koji možemo dobiti; reći drugima o Njemu je najveći dar koji možemo dati.