Izgorjeti

Pročitajte: Psalam 32

1 Blago onome komu je oproštena opačina,
komu je grijeh izbrisan!
2 Blago čovjeku kojemu Gospod ne uračunava krivnje
i u čijem duhu nema prijevare!
3 Dok sam šutio, sahnuše moje kosti,
jecao sam cijeli dan.
4 Jer dan i noć ležala je teško na meni tvoja ruka,
kao na ljetnoj pripeci trošila se moja snaga.

5 Tada priznah tebi svoj grijeh
i ne zatajih svoju krivnju.
Rekoh: »Priznat ću Gospodu svoje opačine!«
I tada si oprostio krivnju mojega grijeha.
6 Zato neka ti se moli svaki pobožnik
u vrijeme kad te još može naći!
Nadođu li tad potopne vode,
ne će ga stići.

7 Ti si moj zaklon, čuvaš me od tjeskobe.
Okružit ćeš me radošću spasenja.
8 Poučit ću te, pokazat ću ti put kojim da ideš;
savjetovat ću te, upravit ću na te svoj pogled.

9 Ne budite kao konj ili mazga bez razuma!
Njihov prkos moraš slomiti vođicama i uzdom,
inače ne idu za tobom.
10 Mnoge muke stignu zlikovca,
a tko se uzda u Gospoda njega okruži ljubav.
11 Radujte se u Gospodu i kličite, pravednici!
Kličite svi koji ste čestita srca.

Dok sam šutio, sahnuše moje kosti,
jecao sam cijeli dan.

Psalam 32:3

U svojoj knjizi The Call (Poziv) Os Guinness opisuje trenutak kada je jedne hladne noći Winston Churchill, na odmoru s prijateljima na jugu Francuske, sjedio pokraj kamina da se zagrije. Gledajući u vatru, bivši je premijer ugledao borove klade. »Dok su gorjele pucketale su, pištale, a iskre su frcale na sve strane. Odjednom je kao obično promrmljao: ‘Znam zašto iz klada frcaju iskre. Znam što znači izgorjeti.’«

Teškoće, očaj, opasnosti, nevolja i posljedice naših vlastitih pogrešaka mogu nas potrošiti. Zbog svega toga polagano gubimo radost i mir. Kad je David doživio posljedice vlastitoga grijeha, napisao je: »Dok sam šutio, sahnuše moje kosti, jecao sam cijeli dan… kao na ljetnoj pripeci trošila se moja snaga« (r. r. 3,4). I gdje je potražio pomoć? Nadu?

Pavao, koji je nosio teško breme službe i sam bio slomljen, napisao je: »U svemu smo pritisnuti nevoljama, ali nismo skršeni; zbunjeni smo, ali ne očajavamo; progone nas, ali mi nismo zapostavljeni; obaraju nas, ali mi ne padamo« (2 Korinćanima 4:8,9).

Kako je to moguće? Dok počivamo u Isusu, Dobri Pastir krijepi našu dušu (Psalam 23:3), daje nam snagu za sljedeći korak na našem životnom putu i obećava da će ići s nama (Hebrejima 13:5).

– Bill Crowder

Sva je naša snaga i sva nada u Bogu.