U trenutku

Pročitajte: Evanđelje po Luki 23:32-46

32 S njim su vodili još dva zločinca da ih pogube.
33 Kad dođoše na mjesto koje se zove Lubanja, razapeše ga ondje. Isto tako zločince, jednoga s njegove desne, drugoga s njegove lijeve. 34 A Isus se molio: »Oče, oprosti im; jer ne znaju što čine!« Zatim razdijeliše njegove haljine bacivši za njih kocku. 35 Narod je tamo stajao i gledao. A članovi Visokoga vijeća rugali su se: »Druge je spasio; neka sad spasi samoga sebe, ako je Božji Pomazanik, Izabranik.« 36 I vojnici su mu se rugali. Pristupali su k njemu, pružali mu ocat 37 i govorili: »Ako si židovski kralj, spasi samoga sebe!« 38 Nad njim je bio natpis: »Kralj židovski«.
39 Jedan od zločinaca što su visjeli na križu hulio je na njega govoreći: »Zar nisi ti Mesija? Onda spasi samoga sebe i nas!« 40 A drugi je ovoga korio i govorio: »Zar se ne bojiš Boga, kad i sam trpiš jednaku kaznu? 41 Mi dakako s pravom, jer primamo pravednu kaznu za svoja djela, a ovaj nije ništa zlo počinio.« 42 Onda nastavi: »Isuse, spomeni me se kad dođeš u svoje kraljevstvo!« 43 On mu reče: »Zaista, kažem ti: Danas ćeš još biti sa mnom u raju!«
44 Bilo je oko šeste ure kad na svu zemlju pade tama koja potraja do devete ure. 45 Sunce pomrča, i hramska se zavjesa razdera na dvoje. 46 Tada povika Isus iza glasa: »Oče, u tvoje ruke predajem svoj duh!« To reče i izdahnu.

Zato me ljubi Otac, jer Ja svoj život polažem da ga opet uzmem. Nitko ga ne otima od Mene, nego ga Ja sam od sebe polažem.

Ivan 10:17,18

VRATA ordinacije su se zatvarala i ja sam ostao unutra. Vani je moj sin telefonski razgovarao s mojom ženom. Koliko se sjećam, slabašnim sam mu glasom doviknuo: »Reci majci da ju jako volim.«

Očigledno sam mislio da bih mogao umrijeti i htio sam da to budu moje oproštajne riječi. Toga trenutka to mi je bilo najvažnije.

Dok je Isus prolazio svoje najmračnije trenutke, nije nam samo rekao da nas ljubi; pokazao je to na razne načine. Na primjer, rekao je vojnicima koji su Mu se rugali i pribili na križ: »Oče, oprosti im; jer ne znaju što čine!« (Luka 23:34) Dao je nadu razbojniku koji je bio raspet zajedno s Njim: »Zaista, kažem ti: Danas ćeš još biti sa mnom u raju!« (r. 43) Kako Mu se bližio kraj, pogledao je svoju majku i rekao joj: »Ženo evo ti sina!«, a svojem bliskom prijatelju Ivanu je rekao: »Evo ti majke!« (Ivan 19:26,27) Zatim, dok se Njegov život polagano gasio, posljednji čin ljubavi bio je povjerenje u svoga Oca: »Oče, u Tvoje ruke predajem svoj duh!« (Luka 23:46)

Isus je dragovoljno odabrao križ kako bi pokazao poslušnost svome Ocu – i dubinu svoje ljubavi za nas. Do samoga kraja pokazivao nam je svoju postojanu ljubav.

– Tim Gustafson

Svaka je Isusova riječ izgovorena u ljubavi.