Služiti najmanjima

Pročitajte: Evanđelje po Luki 14:16-24

16 Tada mu on reče: »Neki čovjek zgotovi veliku gozbu i pozva na nju mnoge. 17 Kad bi vrijeme gozbi, posla svojega slugu da kaže pozvanima: Dođite, sve je već gotovo! 18 Tada se počeše izgovarati svi redom. Prvi mu reče: Kupio sam polje i moram poći da ga vidim. Molim te, ispričaj me! 19 Drugi reče: Kupio sam pet jarmova volova i idem da ih pogledam. Molim te, ispričaj me! 20 Treći reče: Oženio sam se i zato ne mogu doći. 21 Sluga se vrati i to kaza svome gospodaru. Tada se razljuti domaćin i zapovjedi svome sluzi: Idi brzo van na ceste i gradske ulice i dovedi ovamo prosjake i sakate, slijepe i hrome! 22 Sluga javi: Gospodaru, zapovijed je tvoja izvršena, ali još ima mjesta. 23 Tada reče gospodar sluzi: Izađi na seoske putove i među ograde, te natjeraj neka dođu, da mi se napuni kuća. 24 A kažem vam: Od onih ljudi koji su bili pozvani ne će nijedan okusiti moje gozbe.«

Ono što je neplemenito i prezreno pred svijetom izabra Bog.

1 Korinćanima 1:28

VIDEOSNIMKA je prikazivala čovjeka kako kleči uz rub prometne autoceste pokraj koje je požar izmakao kontroli. Pljeskao je rukama i dozivao nekoga. Što je to bilo? Pas? Nekoliko trenutaka poslije u kadar je doskakutao kunić. Čovjek ga je uzeo u naručje i odnio na sigurno.

Zašto je spašavanje običnog kunića postala vijesti na državnoj televiziji? Evo zašto. Ima nešto simpatično u suosjećajnosti prema najranjivijima. Potrebno je veliko srce da bi se našlo mjesta za neznatna stvorenja.

Isus je rekao da je kraljevstvo Božje nalik čovjeku koji je priredio gozbu i pozvao sve koji su željeli doći. Ne samo one koji ‘drmaju svijetom’ nego i »prosjake i sakate, slijepe i hrome!« (Luka 14:21) Zahvalan sam što Bog mari za slabe i naizgled beznačajne jer inače ja ne bih imao nikakvih izgleda. Pavao je napisao: »Nego ono što je ludo pred svijetom, izabra Bog da posrami mudre, i ono što je slabo pred svijetom, izabra Bog da posrami ono što je jako… da se nijedan čovjek ne hvali pred Bogom« (1 Korinćanima 1:27-29).

Kako veliko mora biti Božje srce da spasi osobu poput mene? Koliko se zbog toga povećalo moje srce? To se vidi, ne po tome kako ugađam važnim ljudima, nego kako služim onima koje većina smatra nevažnima.

– Mike Wittmer

Ugledajmo se na Boga i služimo.