Uživanje u ljepoti

Pročitajte: Propovjednik 3:9-13

9 Što koristi dakle čovjeku koji se trudi sva njegova muka? 10 Vidjeh nevolju koju Bog naprti ljudima, da se muče oko nje. 11 On čini sve lijepo u svoje vrijeme. I svijet je on predao njihovu istražujućem duhu, ali tako da ne može čovjek djelo što ga stvori Bog dokučiti od početka do svršetka. 12 Spoznadoh: Ništa bolje nema za njih nego da se vesele i uživaju u životu. 13 A i da čovjek jede i pije, i uživa život uza svu svoju muku, dar je to Božji.

On čini sve lijepo u svoje vrijeme.

Propovjednik 3:11

NEOBIČNA slika privukla je moju pozornost. Na zidu hodnika velike gradske bolnice, duboke pastelne nijanse i Navaho Indijanci ostavili su me bez daha. Stala sam i zadivljeno gledala. »Pogledaj to«, rekla sam mužu Danu. On je nastavio hodati, no ja sam oklijevala. Prolazila sam pokraj drugih slika i gledala samo nju. »Prekrasno«, šapnula sam.

Mnoge stvari u životu su doista lijepe: vrhunska umjetnička djela, slikoviti prizori, nadahnute rukotvorine. Ali jednako tako i dječji osmijeh, pozdrav prijatelja, plavo jaje crvendača, čvrste brazde na školjkama.

Da nam olakša život, Bog je učinio »sve lijepo u svoje vrijeme« (r. 11). U takvoj ljepoti, prema mišljenju poznavatelja Biblije, možemo vidjeti djelić savršenstva Božjeg stvorenja – uključujući slavu Njegove savršene vladavine koja dolazi. Teško nam je zamisliti takvo savršenstvo, zato je Bog »dopustio čovjeku uvid u vjekove« (r. 11, K. S.). Ima dana kada nam se život čini dosadnim i jalovim. No Bog nam milostivo daje trenutke ljepote da o njoj razmišljamo.

Gerard Curtis Delano, autor slike kojoj sam se divila, to je shvatio. »Bog mi je dao talent za stvaranje ljepote«, jednom je rekao, »i to je ono što je želio da radim.«

Kako odgovoriti na takvu ljepotu? Možemo zahvaliti Bogu za vječnost koja dolazi i uživati u ljepoti koju već vidimo.

– Patricia Raybon

Gledajući ljepotu oko sebe veselimo se vječnosti.