Božji mirovinski plan

Pročitajte: Knjiga Izlaska 3:1-10

1 A Mojsije je čuvao ovce svome tastu Jitru, svećeniku midjanskomu. Jednoga dana odvede on stado u pustinju i dođe na goru Božju, na Horeb. 2 Tada mu se objavi anđeo Gospodnji u ognjenom plamenu što je izbijao iz grma. Pogleda, a to grm gori plamenom, ali ne izgara. 3 Mojsije pomisli: »Idem iz blizine vidjeti tu rijetku pojavu zašto grm ipak ne izgara.«
4 Kad Gospodin vidje gdje prilazi da vidi, poviknu mu Bog iz grma: »Mojsije, Mojsije!«
On odgovori: »Evo me!«
5 A on zapovjedi: »Ne primiči se bliže ovamo! Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojemu stojiš sveto je tlo!«
6 I nastavi: »Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Izakov i Bog Jakovljev.«
Tada Mojsije zakloni svoje lice, jer se bojao gledati u Boga.
7 A Gospodin reče: »Dobro vidjeh nevolju svojega naroda u Egiptu i razabrah njegovu tužbu na tlačitelje. Znam kako puno trpi. 8 Zato, evo, siđoh da ga izbavim iz ruku Egipćana i da ga izvedem iz te zemlje u zemlju lijepu i prostranu, u zemlju u kojoj teče mlijeko i med, u mjesta gdje su Kanaanci, Hetiti, Amorejci, Perižani i Jebusejci. 9 Dosta tužba Izraelovih sinova dopre do mene, i ja vidim kako ih teško muče Egipćani. 10 Zato sad idi! Šaljem te k faraonu. Izvedi moj narod, Izraelove sinove, iz Egipta!«

Tada mu se objavi anđeo Gospodnji u ognjenom plamenu što je izbijao iz grma.

Izlazak 3:2

ARHEOLOG dr. Warwick Rodwell spremao se u mirovinu kad je došao do izvanrednog otkrića u katedrali Lichfield u Engleskoj. Dok su oprezno uklanjali dio poda crkve, otkrivena je skulptura arhanđela Gabrijela, za koju se smatra da je stara 1200 godina. Odlazak dr. Rodwella u mirovinu je stavljen na čekanje. Pred njim je bilo uzbudljivo radno razdoblje.

Mojsije je imao osamdeset godina kad je došao do ‘vatrenog otkrića’ koje će zauvijek promijeniti njegov život. Iako je bio usvojeni sin egipatske princeze, nikada nije zaboravio svoje hebrejsko podrijetlo i razbjesnila ga je nepravda koja je nanošena njegovim sunarodnjacima (Izlazak 2:11,12). Kad je faraon doznao da je Mojsije ubio Egipćanina koji je tukao Hebreja, nakanio ga je pogubiti, prisilivši tako Mojsija da pobjegne u Midjan i ondje ostane (r. r. 13-15).

Četrdeset godina poslije, kad je imao osamdeset godina, Mojsije se brinuo o stadu svoga tasta kada »mu se objavi anđeo Gospodnji u ognjenom plamenu što je izbijao iz grma. Pogleda, a to grm gori plamenom, ali ne izgara (3:2). Toga trenutka Bog je pozvao Mojsija da izvede Izraelce iz egipatskog ropstva (r. r. 3-25).

Kakvi su Božji planovi za vaš život u ovome trenutku? Možda vas poziva da učinite nešto veliko za Njega.

– Ruth O’Reilly-Smith

Bog je Gospodar svih naših dana.