O svecima i grešnicima

Pročitajte: Evanđelje po Luki 22:54-62

54 Tada ga uhvatiše i odvedoše u kuću velikoga svećenika. Petar je išao za njim izdaleka. 55 Nasred dvorišta naložili su vatru i posjedali naokolo. I Petar sjede među njih. 56 Kako je on tako sjedio u svjetlu ognja, vidje ga jedna sluškinja, upre pogled u njega i reče: »I ovaj je bio s njim.« 57 On zanijeka i reče: »Ženo, ne poznajem ga.« 58 Malo zatim ugleda ga drugi i reče: »I ti si jedan od njih.« Petar odvrati: »Čovječe, nisam.« 59 Oko jednu uru kasnije ustvrdi opet drugi: »Zaista, i ovaj je bio s njim, jer je Galilejac.« 60 Petar odvrati: »Čovječe, ne znam što govoriš.« Odmah, dok je on još govorio, zapjeva pijetao. 61 Tada se obazre Gospodin i pogleda Petra. I Petar se sjeti Gospodinove riječi koju mu je kazao: »Još prije nego danas zapjeva pijetao, triput ćeš me zatajiti.« 62 Izađe napolje i stade gorko plakati.

Reče mu treći put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Ožalosti se Petar… i reče mu: »Gospodine, Ti sve znaš, Ti znaš da te ljubim.«

Ivan 21:17

PRIJE nego što je krenula stopama Ivana Krstitelja i živjela u pustinji, sv. Marija Egipatska (344. – 421.) provela je mladost prepuštajući se zabranjenim užicima i zavodeći ljude. Na vrhuncu svoje razvratne karijere otputovala je u Jeruzalem s ciljem da iskvari hodočasnike. Umjesto toga, postala je duboko svjesna svojih grijeha i odlučila živjeti u pokajanju i samoći u pustinji. Marijina radikalna promjena svjedoči o veličini Božje milosti i obnavljajućoj moći križa.

Učenik Petar tri je puta zatajio Isusa. A samo nekoliko sati prije toga Petar je izjavio da je spreman umrijeti za Njega (Luka 22:33). Kada je vidio što je učinio, počeo je »gorko plakati« (r. r. 61,62). Nakon Isusove smrti i uskrsnuća, Petar i nekolicina učenika lovili su ribe kada im je pristupio Isus (Ivan 21:1-3). Isus je Petru dao priliku da tri puta potvrdi da ga voli – jedanput za svaki put kad ga je zatajio. Tada je, nakon svake potvrde, zapovijedio Petru da se brine o Njegovu stadu (r. r. 15-17). Rezultat toga zadivljujućeg iskazivanja milosti bio je da je Petar igrao ključnu ulogu u izgradnji Crkve i konačno položio svoj život za Krista.

U životu svakoga od nas ima mnogo neuspjeha i poraza. Zahvaljujući Njegovoj milosti, ishod može biti dobar.

– Remi Oyedele

Božja milost čini od grešnika svece.