Šire od susjedstva

Pročitajte: Evanđelje po Luki 10:25-37

25 Tada im on reče: »O, bezumni i sporoga srca za vjeru u sve što su navješćivali proroci! 26 Zar nije trebao Mesija to trpjeti i tako ući u svoju slavu?« 27 I počevši od Mojsija i svih proroka, protumačio im je što stoji pisano o njemu u svim Pismima.
28 Tako se približiše selu u koje su išli. On se učinio kao da hoće ići dalje. 29 A oni su ga nagovarali: »Ostani s nama! Brzo će večer. Dan se već nagnuo.« Tada svrati k njima.
30 Dok je s njima bio za stolom, uze kruh, izreče nad njim blagoslov, prelomi ga i pruži im ga. 31 Tada im se otvoriše oči, i prepoznaše ga. A njega nestade ispred njihovih očiju. 32 I oni rekoše jedan drugome: »Nije li gorjelo naše srce u nama kad je govorio s nama putem i tumačio nam Pismo?«
33 Još istog časa ustadoše, vratiše se u Jeruzalem i nađoše jedanaestoricu zajedno i one koji su bili s njima. 34 Oni rekoše: »Gospodin je zaista uskrsnuo i ukazao se Šimunu.« 35 A ovi pripovjediše što se dogodilo na putu i kako su ga prepoznali po lomljenju kruha.
36 Dok su oni još govorili o tom, stade Isus među njih i reče im: »Mir s vama!« 37 Od tjeskobe i straha oni su mislili da vide duha.

Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe!

Marko 12:31

U ljeto 2017. uragan Harvey odnio je brojne živote i načinio veliku materijalnu štetu u nekoliko država SAD-a. Mnogi su najugroženijima ponudili smještaj, hranu, vodu i odjeću.

Vlasnik trgovine glasovirima u Marylandu također je želio nešto učiniti. Pomislio je da bi glazba, onima koji su izgubili sve, mogla pomoći da se brže oporave i pruži im osjećaj da se stvari vraćaju u normalu. I tako su on i njegovi zaposlenici počeli obnavljati rabljene glasovire i nastojali saznati gdje je najveća potreba. Toga su ljeta Dean Kramer i njegova supruga Lois krenuli na dugo putovanje u Houston, Texas, vozeći kamion pun besplatnih glasovira namijenjenih zahvalnim obiteljima, crkvama i školama u tome području.

Ponekad smatramo da riječ susjed znači netko tko živi u blizini ili je barem netko koga poznajemo. No, u 10. poglavlju Evanđelja po Luki Isus je ispričao prispodobu o milosrdnom Samarijancu. Želio je da shvate kako ljubav prema bližnjima ne smije imati granice. Muškarac iz Samarije pomogao je ranjenome strancu, usprkos tome što je bio Židov, pripadnik naroda koji je prezirao Samarijance (r. r. 25-37).

Kada su pitali Deana Kramera zašto je darovao sve one glasovire, odgovor je bio vrlo jasan: »Isus nam je zapovijedio: ‘Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe!’« (Marko 12:31)

– Cindy Hess Kasper

Uz Božju pomoć moći ćemo u svakome vidjeti svoga bližnjega.