Svrha posta

Pročitajte: Zaharija 7:1-10

1 U četvrtoj godini kralja Darija dođe Gospodnja riječ Zahariji, četvrtoga dana devetog mjeseca, u mjesecu Kislevu. 2 Tada je naime Betel bio poslao Sar Esera i Regem Meleka sa svojim ljudima da umilostive Gospodina 3 i da svećenicima koji su pripadali Hramu Gospodina nad vojskama i prorocima uprave ovo pitanje: »Moramo li u petom mjesecu održati dan žalosti s postom, kako smo to činili već toliko godina?«
4 Tada mi dođe riječ Gospodina nad vojskama: 5 »Objavi svemu narodu i svećenicima: Kad ste postili i tugovali u petom i u sedmom mjesecu već sedamdeset godina, jeste li možda postili za me? 6 I kad jedete i pijete, niste li tad vi oni koji jedete i pijete?« 7 Nisu li to riječi što ih je Gospodin dao da budu propovijedane preko prijašnjih proroka, kad je još Jeruzalem bio naseljen i u miru, zajedno sa svim gradovima naokolo, i kad su još bile naseljene južna zemlja i nizina?
8 I Gospodnja riječ dođe Zahariji: 9 »Ovako govori Gospodin nad vojskama: Sudite pravedno i iskazujte jedan drugome ljubav i milosrđe! 10 Ne pritišćite udovica i sirota, stranaca i siromaha, i ne mislite ništa zlo jedan o drugome u svom srcu!

Post… neka se za Judinu kuću obrati u radost i veselje, i u vesele svetkovine!

Zaharija 8:19

BIO sam strašno nervozan. Moj mi je mentor preporučio post kao način približavanja Bogu. Kako je dan odmicao, pitao sam se kako je to Isusu uspijevalo četrdeset dana? Molio sam Duha Svetoga da mi da mir, snagu i strpljenje. Osobito strpljenje.

Ako smo u dobroj tjelesno u kondiciji, post nas može naučiti važnosti duhovne hrane. I sam Isus je rekao: »Čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja dolazi iz Božjih usta« (Matej 4:4). Ipak, kao što sam naučio iz prve ruke, post sam po sebi nužno nas ne približava Bogu!

Zapravo, Bog je jednom poručio svojemu narodu da je njihov post beskoristan jer ne služi siromašnima i strogo ih je pitao: »Jeste li možda postili za me?« (Zaharija 7:5)

Božje je pitanje otkrilo da njihov problem nije trbuh; problem je bilo njihovo hladno srce. Brinući se samo o sebi, nisu se približavali Božjem srcu. Opomenuo ih je: »Sudite pravedno i iskazujte jedan drugome ljubav i milosrđe! Ne pritišćite udovica i sirota, stranca i siromaha« (r. r. 9,10).

U bilo kojoj duhovnoj disciplini naš je cilj približiti se Isusu. I što Mu postajemo sličnijima, više ćemo voljeti one koje On voli.

– Tim Gustafson

Umjesto da udovoljavamo sebi i tražimo odobravanje drugih, nastojmo ugoditi Bogu i služiti drugima.