Bacanje kamenja

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 8:1-11

1 A Isus ode na Maslinsku goru. 2 Rano ujutro dođe opet u Hram. Sav narod pohrli k njemu. On sjede i poče ih učiti. 3 Tada pismoznanci i farizeji dovedoše ženu zatečenu u preljubu, postaviše je na sredinu 4 i rekoše mu: »Učitelju, ova je žena sada zatečena u preljubu. 5 Mojsije nam je zapovjedio u zakonu da takve kamenujemo. A što ti veliš?« 6 Tim pitanjem htjedoše ga iskušati, da bi ga mogli optužiti. Isus se sagnu i stade pisati prstom po zemlji. 7 Kako su ga neprestano ispitivali, on se uspravi i reče im: »Tko je među vama bez grijeha, neka prvi baci na nju kamen!« 8 I opet se sagnu te nastavi pisati po zemlji. 9 Kad su čuli odgovor, stadoše se povlačiti jedan za drugim, počevši od starijih.
I ostade Isus sam sa ženom koja je stajala na sredini. 10 Isus se uspravi i upita: »Ženo, gdje su oni, dakle? Nitko te ne osudi?« 11 Ona odgovori: »Nitko, Gospodine!« Tada reče Isus: »Ni ja te ne ću osuditi. Idi, i odsad više ne griješi!«

»Tko je među vama bez grijeha, neka prvi baci na nju kamen!«

Ivan 8:7

LISA nije imala razumijevanja za one koji su varali svoje supružnike… sve dok nije postala duboko nezadovoljna svojim brakom i teškom se mukom odupirala opasnoj privlačnosti. To joj je bolno iskustvo pomoglo da počne suosjećati s drugima i da bolje razumije Kristove riječi: »Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju!« (r. 7, K. S.)

Isus je to rekao dok je podučavao u hramskim dvorištima. Skupina pismoznanaca i farizeja dovela je pred Njega neku ženu. »Mojsije nam je zapovijedio u zakonu da takve kamenujemo. A što ti veliš?« (r. 5) pitali su ga. Budući da su Isusa smatrali prijetnjom svojem autoritetu, pitanje je bilo zamka »da bi Ga mogli optužiti« (r. 6) – i riješiti Ga se.

No, kada im je Isus rekao: »Tko je među vama bez grijeha…« nitko od onih koji su optužili ženu nije podignuo kamen.

Prije nego što osudimo nečije ponašanje, dok olako prelazimo preko vlastita grijeha, sjetimo se da smo svi lišeni »Božje slave« (Rimljanima 3:23). Umjesto osude, naš Spasitelj je iskazao toj ženi – a i vama i meni – milost i nadu (Ivan 3:16; 8:10,11). Zašto onda ne bismo i mi učinili isto za druge?

– Alyson Kieda

Zahvalimo Bogu što nas voli i zamolimo Ga da nam pomogne suosjećati s drugima i biti blagi i milostivi u svemu što kažemo i što činimo.