Abbyjina molitva

Pročitajte: Poslanica Efežanima 6:16-20

16 A iznad svega uzimajte štit vjere kojim ćete moći gasiti sve ognjene strijele đavla! 17 Stavljajte na glavu kacigu spasenja, u ruku uzimajte mač Duha koji je Božja riječ! 18 Svakom molitvom i prošnjom molite se u Duhu u svako vrijeme i uz to bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete. Molite 19 i za mene da mi Bog dade riječ, kad otvorim svoja usta da navješćujem smiono otajstvo evanđelja. 20 Ja sam poslanik evanđelja u okovima i trebam ga naviještati smiono.

Molim dakle prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, zagovori, zahvaljivanja za sve ljude.

1 Timoteju 2:1

Kad je Abby bila na drugoj godini studija, ona i njezina mama čule su vijest o mladiću koji je bio ozbiljno ozlijeđen u zrakoplovnoj nesreći, a u kojoj su izgubili život njegov otac i pomajka. Iako ga nisu poznavale, Abbyjina mama je rekla: »Trebamo se moliti za njega i njegovu obitelj.« I učinile su to.

Od tada su prošle dvije godine. Jednoga dana Abby je došla na predavanja i neki joj je student ponudio da sjedne pokraj njega. Student je bio Austin Hatch, žrtva zrakoplovne nesreće za koga se Abby molila. Ubrzo su počeli ‘hodati’ i 2018. godine su se vjenčali.

»Ludo je misliti da sam se molila za svoga budućeg muža«, rekla je Abby u intervjuu netom prije vjenčanja. Vrlo je lako ograničiti svoje molitve na svoje osobne potrebe i potrebe onih koji su nam najbliži. Međutim, pišući kršćanima u Efezu, Pavao je rekao: »Molite se u Duhu u svako vrijeme i uz to bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete« (Efežanima 6:18). A u Prvoj poslanici Timoteju piše da molimo »za sve ljude« (2:1), uključujući i one na vlasti.

Molimo se za druge – čak i za one koje ne poznajemo. To je jedan od načina na koji ćemo nositi »bremena jedni drugih« (Galaćanima 6:2).

– Dave Branon

Otvorimo svoje srce potrebama ljudi oko sebe i zamolimo Boga da usliša naše molitve.