Spašavanje zlikovaca

Pročitajte: Daniel 3:93-95

93 Tada pristupi Nabukodonozor na vrata ognjene užarene peći i povika: »Sidrah, Misah i Abdenago, sluge Boga višnjega, iziđite i stupite ovamo!« Odmah iziđoše iz ognja Sidrah, Misah i Abdenago. 94 Tada dođoše satrapi, kraljevi namjesnici, zapovjednici i savjetnici, i vidješe da oganj nije bio mogao ništa učiniti onim ljudima. Njihova kosa na glavi nije se bila opalila, njihove se haljine nisu oštetile i nikakva šteta od ognja nije im se nanijela.
95 Tada povika Nabukodonozor: »Neka je blagoslovljen Sidrahov i Misahov i Abdenagov Bog! On je poslao svojega anđela i oslobodio svoje sluge, koji se pouzdaše u nj, kraljevu zapovijed prestupiše i svoja tjelesa predadoše, da ne bi poštovali drugoga boga niti mu se poklonili osim svojemu!

Neka je blagoslovljen Sidrahov, Misahov i Abdenagov Bog! On je… oslobodio svoje sluge!

Daniel 3:95

STRIPOVSKI junaci oduvijek su popularni. Samo 2017. godine šest filmova o superjunacima donijelo je prihod veći od 4 milijarde američkih dolara. Zašto ljudi vole takve filmove?

Jedan razlog je možda to što nalikuju Božjoj Velikoj priči. Postoji junak, zlikovac, ljudi koje treba spasiti i mnogo uzbudljivih zapleta.

U Božjoj priči najveći zlikovac je Sotona, neprijatelj naših duša. Ali ima i puno ‘malih’ negativaca. Primjerice, u knjizi Daniela jedan je Nabukodonozor, kralj velikog dijela ondašnjega svijeta koji je odlučio ubiti svakoga tko se ne pokloni njegovu zlatnom liku (r. r. 1-6). Kada su trojica hrabrih judejskih upravitelja to odbila (r. r. 12-18), Bog ih je čudesno spasio iz ognjene užarene peći (r. 94).

U iznenađujućem obratu vidimo kako se njegovo srce mijenja. Nakon onoga što je vidio, Nabukodonozor je povikao: »Neka je blagoslovljen Sidrahov, Misahov i Abdenagov Bog!« (r. 95) A odmah zatim zaprijetio je da smaknu svakoga tko ne bude štovao njihova Boga (r. 96), još uvijek ne shvaćajući da Bog ne treba njegovu pomoć. Nabukodonozor će naučiti više o Bogu u 4. poglavlju – ali to je druga priča.

No, Nabukodonozor nije samo negativac nego osoba na duhovnom putovanju.

– Tim Gustafson

U Božjoj priči o otkupljenju naš junak je Isus.