U našim slabostima

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 8:1,2,10-17

1 Stoga nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. 2 Jer zakon Duha, koji daje život u Kristu Isusu, oslobodio te je od zakona grijeha i smrti.
10 A ako je Krist u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, a duh živi zbog pravde. 11 Ako li pak u vama prebiva Duh onoga koji je uskrisio Isusa, onaj koji je uskrisio Krista od mrtvih, oživjet će i vaša smrtna tjelesa svojim Duhom koji prebiva u vama.
12 Tako dakle, braćo, nismo dužnici tijelu da po tijelu živimo. 13 Jer ako živite po tijelu, umrijet ćete; ako li Duhom mrtvite tjelesna djela, živjet ćete. 14 Jer koji god se vladaju po Duhu Božjemu, oni su sinovi Božji. 15 Niste naime primili duha ropstva da biste se opet bojali, nego ste primili Duha posinstva u kojem vapimo: »Aba, Oče!« 16 Taj Duh svjedoči našemu duhu da smo djeca Božja. 17 A kad smo djeca, i baštinici smo: baštinici Božji i subaštinici Kristovi, jer ako s njime trpimo, bit ćemo s njime i proslavljeni.

Na isti način, Duh nam pomaže u našoj slabosti.

Rimljanima 8:26

IAKO je Anne Sheafe Miller 1999. godine umrla u dobi od 90 godina, zamalo je preminula 1942. zbog trovanja nastalog nakon spontanog pobačaja. Liječenje se pokazalo bezuspješnim. A onda je jedan pacijent u istoj bolnici spomenuo znanstvenika koji radi na novom čudotvornom lijeku. Liječnik je uspio nabaviti malu količinu toga lijeka za Anneu. U jednome danu temperatura je pala na normalu! Penicilin je spasio Annein život.

Nakon prvoga grijeha u edenskome vrtu, grijeh je ušao u svijet i svi snosimo njegove posljedice (Rimljanima 5:12). Jedino nas smrt i uskrsnuće Isusa Krista, i snaga Duha Svetoga oslobađaju grijeha i smrti (8:1,2). Duh Sveti nam omogućuje da uživamo u izobilnom životu na zemlji i osigurava nam vječnost u Božjoj prisutnosti (r. r. 3-10). »Ako li pak u vama prebiva Duh onoga koji je uskrisio Isusa, Onaj koji je uskrisio Krista od mrtvih, oživjet će i vaša smrtna tjelesa svojim Duhom koji prebiva u vama« (r. 11).

Kada vam grješna priroda počne oduzimati radost života, pogledajte na izvor svojega spasenja, Isusa, i ojačajte se silom Njegova Duha (r. r. 11-17). Jer »nam i Duh pomaže u našoj slabosti« i »posreduje za nas neiskazanim uzdisanjem« (r. 26).

– Ruth O’Reilly-Smith

Zahvaljujući žrtvi Božjega sina, Isusa Krista i sili Duha Svetoga možemo uživati u životu.