Ne zavidjeti

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 6:11-14

11 Tako i vi smatrajte za sebe da ste mrtvi grijehu, a živi Bogu, u Kristu Isusu. 12 Neka ne vlada dakle grijeh u vašemu smrtnom tijelu da slušate njegove požude. 13 Niti dajite svojih udova grijehu za oružje nepravde, nego dajite sebe Bogu, jer ste uskrsnuli na život od mrtvih, i predajte svoje udove Bogu za oružje pravde. 14 Zaista, grijeh ne će ovladati vama, jer niste pod Zakonom, nego pod milošću.

A svaki neka ispita svoje djelo, i tada će on samo u sebi imati razlog za ponosom, a ne u drugome.

Galaćanima 6:4

SLAVNOGA francuskog slikara Edgara Degasa pamtimo po slikama balerina. Manje poznata je njegova zavist prema prijatelju i suparniku Édouardu Manetu, također slikaru. »Sve što radi, uvijek je pun pogodak, a ja se mučim i nikada ništa nije kako treba« rekao je Degas o Monetu.

Zavist je neobičan osjećaj – apostol Pavao ju ubraja u najgore osobine poput »nepravde, zloće, bludnosti, lakomstva, pakosti, zavisti, ubojstva, svađe, lukavstva, podmuklosti« (Rimljanima 1:29). Ona proizlazi iz nerazumnog načina razmišljanja, piše Pavao – posljedica je štovanja idola umjesto štovanja Boga (r. 28).

Spisateljica Christina Fox kaže da se zavist širi među vjernicima zato što su se naša srca odvratila od naše jedine prave ljubavi. U svojoj zavisti, kaže ona, tražimo zadovoljstva ovoga svijeta umjesto da gledamo na Isusa. Zapravo, zaboravljamo čiji smo.

No, postoji lijek. Vratimo se Bogu. »Dajte sebe Bogu« piše Pavao (Rimljanima 6:13) – svoj posao, osobito svoj život. U jednom drugom pismu piše: »Neka svatko ispita svoje vlastito djelo, pa će tada jedino u samom sebi naći razlog slave, a ne u drugome« (Galaćanima 6:4, K. S.).

– Patricia Raybon

Zahvalimo Bogu za Njegove blagoslove i nećemo imati razloga zavidjeti drugima.