Nove naočale

Pročitajte: Knjiga Izlaska 25:31-40

31 Načini i svijećnjak od čistoga zlata! Svijećnjak, njegova noga i njegovo stablo mora se izraditi kovanim radom. Njegove čaše, jabuke i cvjetovi trebaju biti iz jednoga komada s njim. 32 Šest grana treba izlaziti s obje strane, tri grane svijećnjaka na jednoj strani i tri grane svijećnjaka na drugoj. 33 Na svakoj grani trebaju biti tri kao badem čaše s jabukom i cvijetom. Tako će biti na svih šest grana što izlaze iz svijećnjaka. 34 Na samom stablu od svijećnjaka neka budu četiri kao badem čaše s jabukom i cvijetom. 35 I to će biti uvijek jabuka ispod svake dvije grane što izlaze iz njega, onda opet jabuka ispod dvije grane i onda opet jabuka ispod dvije grane, dakle ispod šest grana što iz njega izlaze. 36 Jabuke i njihove grane moraju biti s njim iz jednoga komada. Sve neka bude kovani rad iz jednoga komada od čistoga zlata! 37 Načini uz to sedam svjetiljki! Neka se postave na nj te svjetiljke tako da bacaju svoje svjetlo na prostor oko svijećnjaka! 38 I njegovi usekači i tavica moraju biti od čistoga zlata. 39 Za sve te sprave mora se potrošiti jedan talenat čistoga zlata. 40 Pripazi da to izvedeš točno po uzorku što ti je bio pokazan na gori!«

Uistinu, Njegova se nevidljiva svojstva, Njegova vječna moć i božanstvo, promatrana po njihovim djelima, opažaju od postanka svijeta.

Rimljanima 1:20, K. S.

»SIGURNO je predivno gledati stablo i vidjeti listove, a ne samo zelenu mrlju«, rekao je moj otac. Znala sam da je u pravu. No, tada sam imala osamnaest godina i nisam bila oduševljena što ću morati nositi naočale, ali one su promijenile način na koji sam vidjela sve, mutno je postalo lijepo!

Kada čitam Bibliju, vidim neke njezine knjige onako kako sam vidjela drveće bez naočala. Čini se da nema ništa zanimljivo. No, obratimo li pozornost na detalje, vidjet ćemo ljepotu u onome što se može činiti dosadnim poglavljem.

To mi se dogodilo kad sam čitala Knjigu Izlaska. Božje upute za izgradnju Šatora – Njegova privremenog prebivališta među Izraelcima – može se činiti kao mrlja dosadnih pojedinosti. Ali zastala sam pri kraju 25. poglavlja gdje Bog daje upute kako da naprave svijećnjak. Morali su ga iskovati od »čistoga zlata«, uključujući podnožje »stalak, njegove čaše, čaške i latice« (r. 31, K. S.). Čaše su morale biti »u obliku bademova cvijeta« (r. 34, K. S.). Bademova stabla su prekrasna. I Bog je uklopio tu istu prirodnu ljepotu u svoj Šator!

– Julie Schwab

Da bismo vidjeli Božju ljepotu, ponekad moramo pogledati Njegovo stvorenje, a ono što nam se čini nezanimljivim odlomcima u Bibliji, pogledajmo kroz nove naočale.