Jeste li sada gladni?

Pročitajte: Jakovljeva poslanica 2:14-18

14 Što koristi, braćo moja, ako tko kaže da ima vjeru, a djelâ nema? Zar ga može vjera spasiti? 15 Ako su brat ili sestra goli i nemaju svagdanje hrane, 16 i rekne im koji od vas: »Idite u miru, grijte se i nasitite se«, a ne dadu što im je potrebno za tijelo, što koristi? 17 Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u samoj sebi. 18 Ali reći će tko: Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi pokazati vjeru iz svojih djela.

Što koristi, braćo moja, ako tko kaže da ima vjeru, a djelâ nema?

Jakovljeva 2:14

THOMAS je znao što mora učiniti. Rodio se u siromašnoj obitelji u Indiji. Posvojio ga je američki bračni par. Na povratku u Indiju uvjerio se u velike potrebe djece u svome rodnom gradu i odlučio je pomoći. Namjeravao se vratiti u SAD, završiti školovanje, uštedjeti mnogo novca i doći ponovo. Nakon što je jednoga dana pročitao odlomak spomenute poslanice u kojemu apostol pita: »Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djelâ nema?« (K. S.) čuo je djevojčicu kako plačući govori: »Ali mama, ja sam sada gladna!« Sjetio se kako je i sam kao dijete bio tako gladan da je tražio hranu u kantama za smeće. Thomasu je bilo jasno da nema vremena čekati. Odlučio je: »Počet ću sada!«

Danas se u sirotištu koje je on osnovao nalazi pedesetero dobro zbrinute djece koja uče o Isusu i školuju se – samo zato što jedan čovjek nije odgodio ono što je znao da Bog traži od njega.

Jakovljeva se poruka odnosi i na nas. Naša vjera u Isusa Krista pruža nam velike prednosti – odnos s Njime, svrhovit život i nadu za budućnost. Ali što drugi imaju od toga ako ne pogledamo oko sebe i ne pomognemo onima koji su u potrebi? Čujete li i vi vapaj: »Ja sam sada gladna!«

– Dave Branon

Hvala Ti, Bože, što si nam dopustio da budemo dio Tvog djela na zemlji. Pročitajte Bibliju u 2019.: Job 20 – 21; Djela ap. 10:24-48