Priče šapću njegovo ime

Pročitajte: Evanđelje po Luki 24:17-27

17 On im reče: »Kakav je to razgovor što ga vodite među sobom na putu?« Tada se žalosni zaustaviše. 18 Jedan, po imenu Kleofa, odgovori mu: »Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu koji ne zna što se ondje dogodilo ovih dana?« 19 On ih upita: »Što?« Odvratiše mu: »To o Isusu Nazarećaninu. On je bio prorok, silan na djelu i riječi pred Bogom i svim narodom. 20 Naši svećenički glavari i prvaci predadoše ga da bude osuđen na smrt, i razapeše ga. 21 A mi smo se nadali da će on izbaviti Izraela. I nakon svega toga ovo je danas treći dan kako se to dogodilo. 22 I neke su nas od naših žena zbunile. One su bile rano ujutro na grobu, 23 ali ne nađoše njegova tijela. Dođoše govoreći da su im se ukazali anđeli koji da su rekli da on živi. 24 Neki od naših otiđoše tad na grob i nađoše onako kako su žene bile kazale; ali njega samoga ne vidješe.«
25 Tada im on reče: »O, bezumni i sporoga srca za vjeru u sve što su navješćivali proroci! 26 Zar nije trebao Mesija to trpjeti i tako ući u svoju slavu?« 27 I počevši od Mojsija i svih proroka, protumačio im je što stoji pisano o njemu u svim Pismima.

I počevši od Mojsija i svih proroka, protumačio im je što stoji pisano o Njemu u svim Pismima.

Luka 24:27

OTVORILA sam maštovito ilustriranu dječju Bibliju i počela čitati svome unuku. Bili smo očarani pričama o Božjoj ljubavi i brizi. Označila sam gdje smo stali, zatvorila knjigu i još jednom pročitala naslov: Biblijske priče o Isusu: Svaka priča šapće Njegovo ime.

Svaka priča šapće Njegovo ime. Svaka priča.

Da budem iskrena, ponekad je teško razumjeti Bibliju, osobito Stari zavjet. Zašto se čini da oni koji ne poznaju Boga pobjeđuju one koji su Božji? Kako Bog može dopustiti takvu okrutnost kada znamo da je Njegov karakter besprijekoran i da su Njegove nakane za naše dobro?

Nakon uskrsnuća Isus je susreo dvojicu sljedbenika na putu u Emaus. Nisu Ga prepoznali i bili su razočarani zbog smrti očekivanog Mesije (r. r. 19-24). Nadali su se »da će On izbaviti Izraela« (r. 21). Luka opisuje Isusa kako ih umiruje: »I poče od Mojsija te, slijedeći sve proroke, protumači im što se na Njega odnosilo u svim Pismima« (r. 27, K. S.).

Svaka priča šapće Njegovo ime, čak i tragične priče, jer otkrivaju sveopću slomljenost našega svijeta i našu potrebu za Spasiteljem. Svaki čin, svaki događaj, svaka intervencija upućuju na otkupljenje koje je Bog pripremio za svoju neposlušnu djecu: da nas vrati k Sebi.

– Elisa Morgan

Osluškujmo i u svakoj ćemo priči čuti Njegovo ime.