Bog je veći

Pročitajte: Prva knjiga o Samuelu 17:41-50

41 Filistejac je išao sve bliže Davidu. Njegov štitonoša koračao je pred njim. 42 Kad Filistejac pogleda i vidje Davida, samo mu se podsmjehnu, jer je bio još tako mlad, rumen i krasna lica. 43 Filistejac doviknu Davidu: »Zar sam pas da ideš na me štapom?« I prokle Filistejac Davida svojim bogovima. 44 Nato viknu Filistejac Davidu: »Hodi ovamo k meni, da dam tvoje meso nebeskim pticama i zemaljskim životinjama!«
45 A David odvrati Filistejcu: »Ti ideš na me s mačem, s kopljem i sa sulicom. A ja idem na te u ime Gospodina nad vojskama, Boga vojske Izraelove, koju si ti pogrdio. 46 Danas će te Gospodin dati u moju ruku. Ubit ću te i glavu ti odsjeći. Trupla vojske filistejske još danas ću dati nebeskim pticama i zemaljskim životinjama, da spozna sav svijet da ima Bog u Izraelu. 47 Znat će sve ovo mnoštvo da Gospodin ne daje pobjede mačem i sulicom. Jer je rat Gospodnji. On će vas dati u naše ruke.« 48 Kad se je Filistejac pomaknuo i sve se bliže primicao Davidu, David brže potrča prema filistejskoj vojsci. 49 Pritom uhvati torbu, izvadi kamen, zavitla ga iz praćke i pogodi Filistejca u čelo. Kamen se zabi u čelo, tako da je on pao naprijed na tlo. 50 Tako pobijedi David Filistejca praćkom i kamenom i pogubi Filistejca, a da nije imao David mača u ruci.

Ti ideš na me s mačem, s kopljem i sa sulicom. A ja idem na te u ime Gospodina nad vojskama.

1 Samuelova 17:45

GILES Kelmanson, južnoafrički lovočuvar, opisao je nevjerojatni prizor: dva medena jazavca suprotstavila su se čoporu od šest lavova. Iako brojčano nadjačani, jazavci nisu ustuknuli pred zvjerima deset puta većima od sebe. Lavovi su mislili da će to biti lak plijen, ali videosnimka pokazuje jazavce kako odlaze uzdignute glave i repa.

Priča o Davidu i Golijatu još je nevjerojatnija. Mlad, neiskusan David suočio se s Filistejcem Golijatom. Ogromna stasa i snage Golijat je imao i savršeno oružje – »kacigu od mjedi… ljuskav oklop… i željeznu sulicu« (r. r. 5,6). David, mladi pastir, imao je samo praćku kad je došao na bojno polje noseći hranu za svoju braću i tisućnika (r. r. 17,18).

Golijat je izazvao Izraelce da se bore s njim, ali Kralj Šaul i svi Izraelci »prepadoše se« (r. 11). Zamislite šok kad je David prihvatio izazov. Što mu je dalo hrabrost koju nijedan prekaljeni ratnik nije imao? Svi drugi su vidjeli Golijatovu veličinu. David je, međutim, vidio Boga. »Danas će te Gospodin dati u moju ruku«, rekao mu je (r. 46). I dok su drugi vjerovali da je Golijat nepobjediv, on je vjerovao da je Bog veći. I s jednim jedinim kamenom pogodio je diva u čelo. Davidova se vjera pokazala istinitom.

– Winn Collier

Bože, često i mi vjerujemo da »Golijati« (naše nevolje) upravljaju našim životom. Pomogni nam da vidimo Tebe.