Pobjedonosno slavlje

Pročitajte: Druga posl. Korinćanima 2:14-17

14 Hvala Bogu koji nam svagda daje pobjedu u Kristu, i po nama širi miris znanja o sebi na svakom mjestu. 15 Jer smo mi Kristov ugodan miris Bogu i među onima koji su na putu spasenja i među onima koji su na putu propasti: 16 jednima dakle miris od smrti za smrt, a drugima miris od života za život. A tko je dorastao za ovo? 17 Doista, mi nismo kao mnogi koji izopačuju Božju riječ, nego govorimo iskreno, kao u ime Božje i pred Bogom, u Kristu.

Hvala Bogu, koji nas uvijek u Kristu vodi u pobjedonosnom slavlju.

2 Korinćanima 2:14, K. S.

KADA je 2016. godine bejzbolska momčad Chicago Cubsa osvojila svjetski kup, prvi put u više od jednog stoljeća pet milijuna ljudi poredalo se duž ceste kojom su prolazili, a zatim su u centru grada proslavili njihovu pobjedu.

Pobjedonosno slavlje nije ništa novo. Jedno od najveličanstvenijih slavlja bio je Rimski trijumf. Svečana povorka vojskovođa i vojnika koji su vodili zarobljenike ulazila je u Rim, a mnoštvo ih je pozdravljalo duž gradskih ulica.

Vjerojatno je tu sliku Pavao imao na umu kada je napisao korintskoj crkvi da zahvaljuje Bogu što vjernike vodi u Kristovoj pobjedničkoj povorci (r. 14). Neobično je da su u toj slici Kristovi sljedbenici zarobljenici. Međutim, kao vjernici mi nismo prisiljeni sudjelovati, mi smo ‘dragovoljni zarobljenici’. Mi želimo biti dio parade koju predvodi pobjedonosni, uskrsli Krist. Slavimo to da svojom pobjedom Krist gradi kraljevstvo koje ni »paklena vrata ne će… nadvladati« (Matej 16:18). Kada govorimo o Isusovoj pobjedi na križu i slobodi koju ona daje vjernicima, pomažemo širiti »miris svoje spoznaje!« (2 Korinćanima 2:14, K. S.) I bilo da je to ugodan miris spasenja ili miris smrti, on je posvuda prisutan.

– Lisa Samra

Slijedeći Krista, mi naviještamo uskrsnu pobjedu, pobjedu koja čini spasenje dostupno svijetu.