Nikada nije kasno

Pročitajte: Evanđelje po Marku 5:35-43

35 Dok je još govorio, dođoše ukućani predstojnika sinagoge i javiše: »Tvoja je kći umrla. Što još dosađuješ Učitelju?« 36 Isus je čuo tu riječ i rekao je predstojniku sinagoge: »Ne boj se! Samo vjeruj!« 37 I ne dopusti nikome da pođe s njime osim Petru, Jakovu i Ivanu, Jakoljevu bratu. 38 Dođoše u kuću predstojnika sinagoge. Tada začu vrevu, plač i jaukanje. 39 Uđe i reče prisutnima: »Zašto vičete i plačete? Dijete nije mrtvo; ono samo spava.« 40 Tada mu se nasmijaše. A on istjera van sve, te s ocem i majkom djeteta i sa svojim pratiocima uđe u sobu u kojoj je ležalo dijete. 41 Uze dijete za ruku i reče mu: »Talita kum«, što znači: »Djevojko, velim ti, ustani!« 42 Odmah je djevojka ustala i hodala. Bilo joj je već dvanaest godina. Tada se začudiše velikim čudom. 43 A on im strogo naloži da nitko ne dozna za to. Onda reče neka joj daju jesti.

Isus je čuo tu riječ i rekao je predstojniku sinagoge: »Ne boj se! Samo vjeruj!«

Marko 5:36

KADA je doživjela srčani udar, moja je svekrva imala sreću da joj je brzo pružena medicinska pomoć. Poslije mi je liječnik rekao da ako se to učini unutar petnaest minuta nakon udara, stopa preživljavanja za kritične pacijente je 33 %. Ako liječenje započne poslije, preživi ih samo 5 %.

Na putu da ozdravi Jairovu teško bolesnu kćer (koja je bez sumnje trebala hitnu medicinsku pomoć), Isus je učinio nezamislivo: zaustavio se (r. 30). Učinio je to da vidi tko se dotaknuo njegove haljine, a zatim je zapodjenuo razgovor sa ženom koja je to učinila. Možete zamisliti što je Jair mislio: »Nemamo vremena za to, moja kći umire!« A onda su se ostvarili njegovi najgori strahovi – Isus se predugo zadržao i njegova je kći umrla (r. 35).

No Isus se okrenuo Jairu i ohrabrio ga: »Ne boj se! Samo vjeruj!« (r. 36) Zatim je, ne obazirući se na ruganje okupljenih, rekao Jairovoj kćeri da ustane i ona je to učinila! Pokazao je da On nikada ne kasni. Vrijeme ne može ograničiti ono što On može učiniti i kada On to odluči učiniti.

Koliko se često osjećamo kao Jair, mislimo da je prekasno da Bog učini ono čemu smo se nadali. Ali kod Boga to nije slučaj. Nikad nije prekasno da učini dobro i milosrdno djelo u našem životu.

– Peter Chin

Isus suvereno vlada vremenom i nikada ne kasni.