Samo dah

Pročitajte: Psalam 39:2-14

2 Rekoh: »Čuvat ću svoje putove
od grijehâ svojega jezika;
zauzdavat ću svoja usta
dok je preda mnom zlikovac!«

3 I tako posve zamukoh, postadoh nijem;
zašutjeh da ne sagriješim; ali uzalud, u meni je rasla bol.
4 Goruće mi postade srce u grudima,
na tu pomisao razgorio bi se oganj,
tada progovorih svojim jezikom.

5 Daj mi, Gospode, spoznati moju svrhu
i koja je mjera mojih dana!
Daj mi upoznati kako sam prolazan!
6 Eto, pedljem si izmjerio dane moje
i vrijeme je moje pred tobom kao ništa.
Svaki čovjek koji postoji samo je dah.
7 Čovjek prolazi kao sjena, ni za što se ne uzrujava;
sabire, a ne zna kome će dopasti.

8 A sada, Gospode, što iščekujem?
Samo si ti moje ufanje!
9 Izbavi me od svih mojih grijeha!
Ne daj me podsmijehu bezumnika!
10 Ušutio sam i ne otvaram svojih usta
jer ti si to učinio.

11 Odvrati od mene svoj bič
jer iznemogoh pod silinom tvoje ruke!
12 Ti popravljaš čovjeka kaznama za krivnje
i kao moljac razdireš njegovo blago.
Doista, svaki je čovjek samo dah!

13 Čuj, Gospode, moju molitvu!
Čuj moj vapaj!
Ne zatvaraj se mojim suzama!
Jer sam ja tuđinac u tebe,
došljak kao svi moji oci.
14 Odvrati svoj pogled od mene,
da se radujem prije nego odem i više me ne bude!

Samo si Ti moje ufanje!

Psalam 39:8

BOBBYJINA iznenadna smrt suočila me je sa grubom stvarnošću kratkoće života. Mojoj su prijateljici bile samo dvadeset i četiri godine kada je u nesreći na ledenoj cesti izgubila život. Iako je odrasla u obitelji s mnogo problema, činilo se da stvari kreću nabolje. Tek je nedavno postala kršćanka, zašto joj je život tako brzo završio?

Ponekad se čini da je život prekratak i pun tuge. U 39. psalmu David se jada zbog vlastite patnje i uzvikuje: »Daj mi, Gospode, spoznati svoju svrhu i koja je mjera mojih dana! Daj mi upoznati kako sam prolazan! Eto, pedljem si izmjerio dane moje i vrijeme je moje pred Tobom kao ništa. Svaki čovjek koji postoji samo je dah« (r. r. 5,6). Život je kratak. Čak i ako poživimo cijelo jedno stoljeće, naš zemaljski život je samo trenutak u vječnosi.

A ipak, s Davidom možemo reći: »Sva je nada moja u Tebi!« (r. 8, K. S.) Možemo biti sigurni da naš život ima značenje. Iako naša tijela propadaju, kao vjernici sigurni smo da »se naš unutrašnji čovjek obnavlja iz dana u dan« – i jednoga dana uživat ćemo ​​u vječnosti s Njime (2 Korinćanima (4:16 – 5:1). Mi to znamo jer nas je Bog za to pripremio, dao nam je »zalog Duha« (5:5).

– Alyson Kieda

Hvala ti, Gospodine, da ovaj život nije sve! Za one koji vjeruju u Tebe pripremio si vječnost. Pomogni nam da u danima koje si nam darovao služimo Tebi.