Usavršavanje uz rad

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 16:21-28

21 Otada poče Isus objašnjavati svojim učenicima da mora ići u Jeruzalem, da će mnogo trpjeti od starješina, svećeničkih glavara i pismoznanaca i da će biti ubijen, ali da će treći dan uskrsnuti. 22 Petar ga uze nasamo, poče ga nagovarati i reče: »Bože sačuvaj, Gospodine! Daleko neka bude to od tebe!« 23 A on se okrenu i reče Petru: »Idi od mene, sotono! Ti si mi na sablazan. Ne držiš se onog što je Božje, nego što je ljudsko.«
24 Tada reče Isus svojim učenicima: »Tko hoće ići za mnom, neka se odreče sebe, neka uzme na se svoj križ i neka tako ide za mnom! 25 Jer tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga; a tko izgubi svoj život zbog mene, naći će ga. 26 Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a pritom izgubi svoj život? Što čovjek može dati kao otkup za svoj život? 27 Jer Sin Čovječji doći će sa svojim anđelima, u slavi svojega Oca, i tada će vratiti svakome po njegovim djelima. 28 Zaista kažem vam: Od onih što stoje ovdje neki ne će okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi u svome kraljevstvu.«

Na toj stijeni sagradit ću svoju Crkvu.

Matej 16:18

VODITELJICA jedne tvrtke u Brazilu zatražila je pisano izvješće osoblja zaduženog za održavanje i čišćenje zgrade. Svakoga dana željela je znati tko je čistio koju sobu, koje su ostale netaknute i koliko im je vremena trebalo za svaku od njih. Prvo, nepotpuno izvješće stiglo je nakon tjedan dana.

Kada je istražila u čemu je problem, otkrila je da je većina njih nepismena. Mogla ih je otpustiti, ali umjesto toga organizirala je tečaj pismenosti. U roku od pet mjeseci svi su savladali osnove pismenosti i nastavili raditi.

Bog često koristi naše nevolje kao prilike da nas osposobi da nastavimo raditi za Njega. Petrov život obilježen je neiskustvom i pogreškama. Njegova se vjera pokazala nedovoljnom dok je pokušao hodati po vodi. Nije bio siguran treba li Isus platiti hramski porez (17:24-27). Suprotstavio se Kristovu proročanstvu o raspeću i uskrsnuću (16:21-23). U svakoj od tih situacija Isus je podučio Petra o tome tko je On – obećani Mesija (r. 16). Petar je slušao i učio ono što je trebao kako bi pomogao utemeljenju rane Crkve (r. 18).

Ako ste danas obeshrabreni nekim neuspjehom, zapamtite da ga Isus može iskoristiti da vas poduči i vodi naprijed u službi za Njega. On je nastavio raditi s Petrom unatoč njegovim nedostacima. On može upotrijebiti i nas da nastavimo graditi Njegovo kraljevstvo dok se ne vrati.

– Jennifer Benson Schuldt

Gospodine, i moje propuste upotrijebi sebi na slavu.