Za ljubav ili novac

Pročitajte: Evanđelje po Luki 19:1-10

1 On dođe u Jerihon i prolazio je kroz mjesto. 2 Tamo je bio čovjek po imenu Zakej. Bio je carinički starješina, i bio je bogat. 3 Želio je vidjeti Isusa i upoznati ga, ali nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta. 4 Zato potrča naprijed i popne se na divlju smokvu da ga mogne vidjeti; jer je Isus onuda trebao proći. 5 Kad dođe Isus na ono mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući.« 6 I siđe brzo, i primi ga s radošću. 7 Svi koji to vidješe mrmljali su i govorili: »Svratio je u kuću grješnika.« 8 A Zakej stupi pred Gospodina i reče: »Gospodine, pola svog imanja dajem siromasima; i ako sam koga prevario, vraćam četverostruko.« 9 Isus mu reče: »Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin. 10 Sin Čovječji je došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno.«

Pazite i čuvajte se svake lakomosti! Ako tko i obiluje, njegov život nije ipak osiguran njegovim imanjem.

Luka 12:15

IRSKI pisac Oscar Wilde rekao je: »Kada sam bio mlad, mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sada kad sam star, znam da je.« Njegove riječi zvuče kao crni humor uzme li se u obzir da je živio samo četrdeset i šest godina i nikada nije bio ‘star’. Wilde je znao da nije sve u novcu.

Novac je privremen, dođe i ode. Dakle, život mora biti više od novca i onoga što njime možemo kupiti. Isus je poticao svoje suvremenike – i bogate i siromašne – da promijene svoj sustav vrijednosti. U 12. poglavlju Evanđelja po Luki Isus kaže: »Pazite! Čuvajte se svake pohlepe, jer ni onomu tko je u izobilju nije život osiguran njegovim imanjem!« (r. 15, K. S.) U našoj kulturi, u kojoj smo trajno usredotočeni na više, i novije, i bolje, potrebno je reći nešto o zadovoljstvu i o tome kako gledamo na novac i imovinu.

Nakon susreta s Isusom, bogati mladi predstojnik otišao je tužan jer je imao mnogo stvari kojih se nije želio odreći (pročitajte Luka 18:18-25), ali Zakej, carinički starješina, odrekao se velikog dijela imanja koje je stjecao cijeloga života (19:8). Razliku čini prihvaćanje Kristova srca. U Njegovoj milosti možemo pronaći zdrav pogled na stvari koje posjedujemo – kako one ne bi počele posjedovati nas.

– Bill Crowder

Oče, pomogni nam da naš sustav vrijednosti odražava vječnost.