Hoćete li se vratiti?

Pročitajte: Hošea 3:1-5

1 Potom mi dalje reče Gospodin: »Idi, ljubi ženu što se daje ljubiti od drugoga i čini preljub, kao što Gospodin ljubi Izraelove sinove, a oni prianjaju za tuđe bogove i žude kolače od grožđa!« 2 Tada sam kupio sebi ženu za petnaest šekela srebra i za homer i letek ječma. 3 Onda sam joj rekao: »Dugo moraš živjeti zarobljena, da ne učiniš ništa zlo i da se ne miješaš s drugim muževima. I ja se ne ću miješati s tobom.« 4 Jer će dugo biti Izraelci zarobljeni bez kralja, bez kneza, bez žrtve, bez stupa, bez efoda i bez terafa. 5 Ali će se poslije Izraelci obratiti i tražit će Gospodina, svoga Boga, i Davida, svojega kralja, i podvrgnut će se puni strahopoštovanja Gospodinu i njegovo će spasenje zagrliti na završetku vremenâ.

Idi, ljubi ženu što se daje ljubiti od drugoga i čini preljub, kao što Gospodin ljubi Izraelove sinove.

Hošea 3:1

BRAK Rona i Nancy postajao je sve lošiji. Nency je počinila preljub, no nakon nekog vremena priznala je svoj grijeh Bogu. Znala je što On želi da učini, ali bilo je teško. Konačno je rekla Ronu. Umjesto da zatraži razvod, odlučio je dati joj priliku da vrati njegovo povjerenje i pokaže mu da se promijenila. Na čudesan način Bog je obnovio njihov brak.

To što je Ron učinio slika je Božje ljubavi i opraštanja grešnicima poput nas. Prorok Hošea je to znao. Bog mu je zapovijedio da oženi nevjernu ženu i tako Izraelcima skrene pozornost na njihovu nevjernost Njemu (Hošea 1). Kao da to nije bilo dovoljno bolno, kad ga je žena napustila, Bog je rekao Hošei da ju zamoli da mu se vrati. Rekao je: »Idi opet, ljubi ženu koja drugog ljubi i čini preljub« (3:1, K. S.).

Nakon sve njihove neposlušnosti Bog je čeznuo za bliskim odnosom sa svojim narodom. Baš kao što je Hošea volio svoju nevjernu ženu, tražio ju i žrtvovao se za nju, tako je Bog volio svoj narod. Njegova pravedna ljutnja i ljubomora bili su potaknuti Njegovom velikom ljubavlju.

Danas taj isti Bog čezne za našom blizinom. Kada dođemo k Njemu u vjeri, možemo biti sigurni da ćemo u Njemu naći potpuno ispunjenje.

– Estera Pirosca Escobar

Bože na nebesima, hvala Ti što si nam oprostio, što si nas otkupio i što si obnovio naš odnos.