Vratiti se u bitku

Pročitajte: Druga knjiga o Samuelu 12:26-31

26 Joab udari na amonsku Rabu i osvoji kraljevski grad. 27 Nato posla Joab poslanike k Davidu i dojavi mu: »Udario sam na Rabu i zauzeo sam grad na vodi. 28 Podigni sad ostale ratnike, opkoli grad i zauzmi ga, da ja ne zauzmem grada i moje se ime ne izviče nad njim!«
29 I podiže David sve ratnike, ode na Rabu, udari na nj i osvoji ga. 30 Uze njihovu kralju krunu s glave. Imala je vrijednost jednog talenta zlata i dragoga kamenja i pristajala je Davidovoj glavi. On odnese iz grada vrlo bogat plijen. 31 Narod koji je stanovao u njemu dade izvesti, staviti ga na pile, na željezne brane i sjekire, i da radi na pećima u kojima se peku opeke. Tako učini sa svim ostalim gradovima Amonaca. Tada se vrati David sa svom vojskom u Jeruzalem.

Ako priznajemo svoje grijehe, On je vjeran i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.

1 Ivanova 1:9

KAO dijete jako je uvrijedila svoje roditelje. Nije slutila da će to biti njihov posljednji susret. I danas, nakon godina odlazaka na terapije i savjetovanja, ne može si to oprostiti. Krivnja i kajanje ju paraliziraju.

Svi živimo s kajanjima – neka od njih su vrlo bolna. Ali Biblija nam pokazuje kako se toga osloboditi. Kralj David je savršen primjer. Sve je zapisano onako kako je bilo: »Sljedeće godine, u vrijeme kad kraljevi obično idu u rat… David je bio ostao u Jeruzalemu« (2 Samuelova 11:1). Daleko od bitke, preoteo je tuđu ženu i pokušao je to prikriti ubojstvom (r. r. 2–5,14,15). Bog je zaustavio Davidovo propadanje (12:1-13), ali kralj će do kraja života pamtiti svoj grijeh.

Dok se David dizao iz pepela, zapovjednik njegove vojske Joab pobjeđivao je u bitci koju je David trebao voditi (r. 26). Joab ga je poticao: »Podigni sad ostale ratnike, opkoli grad i zauzmi ga« (r. 28). Nakon svega David se vratio na mjesto na koje ga je Bog postavio, kao vođu svoga naroda i svoje vojske (r. 29).

Kada dopustimo svojoj prošlosti da nas pritišće, zapravo kažemo Bogu da Njegova milost nije dovoljna. Što god učinili, naš nam Otac nudi potpuno oproštenje. Možemo, kao David, pronaći dovoljno milosti i vratiti se u bitku.

– Tim Gustafson

Naši nas grijesi ne određuju; Božja ljubav to čini.