Baština vjere

Pročitajte: Druga poslanica Timoteju 1:5-14

5 Sjećam se tvoje iskrene vjere koja se nastani najprije u tvojoj baki Loidi i u tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam i u tebi.
6 Zato te opominjem da stalno raspiruješ Božju milost koja je u tebi polaganjem mojih ruku. 7 Doista, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, nego jakosti, ljubavi i razboritosti. 8 Ne stidi se dakle svjedočenja za našega Gospodina, ni mene, njegova sužnja, nego podnosi sa mnom za evanđelje po snazi Boga. 9 On nas je spasio i pozvao svetim pozivom, ne po našim djelima, nego po svojoj odluci i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vječnih vremena. 10 Ona se sad objavila pojavom našega Spasitelja Isusa Krista koji uništi smrt, a obasja život i neraspadljivost po evanđelju, 11 za koje sam ja postavljen kao propovjednik, apostol i učitelj pogana. 12 Zato i trpim ovo, ali se ne stidim, jer znam kome sam povjerovao i uvjeren sam da je on u stanju sačuvati moj poklad za onaj dan. 13 Neka ti budu mjerilo zdrave riječi koje si čuo od mene, drži ih u vjeri i ljubavi koja je u Kristu Isusu! 14 Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama!

Sjećam se tvoje iskrene vjere koja se nastani najprije u tvojoj baki Loidi i u tvojoj majci Euniki.

2 Timoteju 1:5

MNOGO prije odlučujućeg trenutka kada je Billy Graham predao svoj život Kristu, u dobi od šesnaest godina, odanost njegovih roditelja Isusu bila je očita. Oboje su uzvjerovali odrastajući u obitelji vjernika. Kada su zasnovali vlastitu obitelj, Billyjevi su roditelji tu baštinu s ljubavlju prenosili na svoju djecu, uključujući molitvu, čitanje Pisma i redoviti odlazak u crkvu. Čvrsti temelj koji su Grahamovi roditelji položili za njega bilo je »tlo« koje je Bog upotrijebio da ga privede vjeri i, u konačnici, do poziva odvažnog evangelizatora.

Timoteju, mladom štićeniku apostola Pavla, također su pomogli čvrsti duhovni temelji. Pavao je napisao: »I oživljujem sjećanje na iskrenu vjeru koja je u tebi… koja se najprije nastanila u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki« (r. 5, K. S.). Ta ga je ostavština pripremila i usmjerila vjeri u Krista.

Sada Pavao poziva Timoteja da nastavi tu tradiciju (r. 5) da raspiruje Božju milost jer nam je Bog dao »duh snage, ljubavi i trijeznost« (r. r. 6,7). Zbog sile Duha Svetoga Timotej je mogao neustrašivo živjeti za Evanđelje (r. 8). Ništa ne jamči da ćemo uzvjerovati, ali primjer i snažna duhovna baština mogu pripremiti put. A nakon što primimo Isusa kao Spasitelja, Duh će nas voditi u službi, u životu za Njega, pa čak i u poticanju vjere drugih.

– Alyson Kieda

Gospodine, hvala Ti za one koji su nam pripremali put!