Tužna priča

Pročitajte: Druga knjiga o Samuelu 11:2-15

2 Jedne večeri ustane David iz postelje i prošeće se po krovu kraljevske palače. Tada vidje s krova ženu kako se kupa. Žena je bila vrlo lijepa. 3 Kad se kralj propitao za ženu, rekoše mu: »To je Bat Šeba, Eliamova kći, žena Hetita Urije.« 4 Nato posla David poslanike i dade je dovesti. Kad dođe k njemu, on leže s njom. Nakon što se ona bila očistila od svoje nečistoće, vrati se u svoju kuću. 5 Kad žena zatrudnje, posla ona i poruči Davidu: »Trudna sam.« 6 Tada isporuči David Joabu zapovijed: »Pošalji mi Hetita Uriju!« Joab posla Uriju k Davidu. 7 Kad Urije dođe k njemu, upita ga David kako je Joab i kako su čete, i kako ide rat.
8 Onda reče David Uriji: »Idi sada svojoj kuću i operi sebi noge!« I kad Urije ostavi kraljevu palaču, iznesoše za njim kraljevsko jelo. 9 Ali Urije leže na vratima kraljeve palače, kod slugu svoga gospodara i ne ode u svoju kuću.
10 Javiše to Davidu: »Urije nije otišao svojoj kući.« Tada upita David Uriju: »Pa ti si došao s puta. Zašto nisi otišao svojoj kući?« 11 Urije odvrati Davidu: »Kovčeg i Izrael i Juda stanuju u kolibama. I moj gospodar Joab i sluge mojega gospodara taboruju na slobodnom polju, pa da onda ja idem u svoju kuću, da jedem i pijem i spavam kod svoje žene? Tako ti bio živ i tako bila živa tvoja duša, ne ću to učiniti!«
12 Tada reče David Uriji: »Ostani još i danas ovdje! Sutra te otpuštam.«
Tako osta Urije još onaj i sljedeći dan u Jeruzalemu. 13 Kad je na Davidov poziv jeo i pio kod njega, ovaj ga opije. Ali kad je navečer otišao, leže na svoju postelju kod slugu svog gospodara, da bi spavao, i ne ode svojoj kući.
14 Sljedećeg jutra napisa David Joabu pismo i posla ga po Uriji. 15 U knjizi je pisao: »Namjestite Uriju sprijeda, gdje je najžešći boj! Tada se povucite od njega, da bude pogođen i padne!«

Ali se Gospodinu ne svidje što je David bio učinio.

2 Samuelova 11:27

S velikom je mukom zlo koje je dugo vremena gurano pod tepih – seksualno zlostavljanje žena od nadređenih muškaraca – izišlo na vidjelo. Nakon niza naslova moje srce se slomilo kada sam pročitao imena dvojice muškaraca koje sam cijenio. Crkva nije imuna na te stvari.

I kralj David morao se suočiti s vlastitim grijehom. Samuel piše da jednoga popodneva David »vidje s krova ženu kako se kupa« (r. 2). I poželio ju je. Iako je Bat Šeba bila Urijina žena, jednog od njegovih časnika, David nije mario. Kad je Bat Šeba ostala trudna, uhvatila ga je panika. Smislio je podmukli plan kako da Urija pogine na bojištu

Davidova zloporaba moći nad Bat Šebom i Urijom se ne skriva. Vidimo ju u punom sjaju. Samuel se pobrinuo da vidimo. Svi se moramo suočiti s vlastitim zlom.

Jednako tako moramo čuti te priče jer nas upozoravaju da se čuvamo zloporabe moći u našem dobu. Bio je to David za koga je Bog rekao: »Nađoh Davida… čovjeka po mojemu srcu« (Djela ap. 13:22), ali i čovjek koji je morao odgovarati za svoje postupke. Naša je zadaća držati vođe odgovornima za to kako rabe ili zlorabe svoj položaj.

Čitamo li dalje, vidimo Davidovo duboko kajanje (2 Samuelova 12:13). Srećom, i kamena srca mogu se iz smrti vratiti u život.

– Winn Collier

Bože, živimo u slomljenome svijetu. Iscijeli nas!