Stvoreni za odnos

Pročitajte: Knjiga Postanka 2:15-25

15 Uze, dakle, Gospodin Bog čovjeka i stavi ga u vrt edenski, da ga obrađuje i uzgaja. 16 A dade Gospodin Bog čovjeku ovu zapovijed: »Sa svakoga drveta u vrtu smiješ jesti; 17 samo s drveta spoznaje dobra i zla ne jedi! Jer čim bi s njega jeo, morao bi umrijeti.«
18 Tada reče Gospodin Bog: »Nije dobro čovjeku da je sam. Načinit ću mu pomoćnicu koja mu pristaje.« 19 I dovede Gospodin Bog sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske što ih je bio učinio od zemlje pred Adama, da vidi kako će ih nazvati. Kako Adam nazove živa bića, onako će se zvati. 20 Adam nadjenu dakle imena svoj stoci i pticama nebeskim i svima životinjama zemaljskim. Ali se Adamu ne nađe među njima pomoćnica koja bi mu pristajala. 21 Zato Gospodin Bog pusti dubok san na Adama. Kad je bio zaspao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom. 22 Gospodin Bog načini ženu od rebra što ga je bio uzeo Adamu i dovede je Adamu.
23 Adam povika:
»Ta je napokon kost
od mojih kostiju i meso od mojega mesa.
Ona će se zvati mužica,
jer je uzeta od muža.«
24 Zato ostavlja muž oca i majku i prianja za ženu svoju, i budu jedno tijelo. 25 Oboje, Adam i njegova žena, bili su goli, pa ipak se nisu stidjeli jedno pred drugim.

Tada reče Gospodin Bog: »Nije dobro čovjeku da je sam. Načinit ću mu pomoćnicu koja mu pristaje.«

Postanak 2:18

»UNAJMI obitelj« sve je popularnija djelatnost u mnogim zemljama. Cilj im je zadovoljiti potrebe usamljenih ljudi. Neki koriste tu uslugu kako bi ostavili dobar dojam; na društvenim događanjima pretvaraju se da imaju sretnu obitelj. Neki unajmljuju glumce koji zamjenjuju rođake s kojima odavno nisu bliski, tako da mogu osjetiti, makar nakratko, obiteljsku povezanost za kojom čeznu. Taj trend odražava osnovnu istinu: ljudi su stvoreni za odnos. U priči o stvaranju koju nalazimo u Knjizi Postanka, Bog gleda svaku stvar koju je stvorio i vidi da je to »veoma dobro« (1:31). Ali kada je pogledao Adama, rekao je: »Nije dobro da čovjek bude sam« (2:18, K. S.). Ljudsko biće treba drugo ljudsko biće.

Biblija ne govori samo o našoj potrebi za povezanošću. Kaže i gdje to možemo ostvariti: među Isusovim sljedbenicima. Isus je na samrti rekao svojem prijatelju Ivanu da Njegovu majku smatra svojom. Bit će obitelj kada Njega više ne bude (Ivan 19:26,27). Pavao je rekao vjernicima da se prema drugima ponašaju kao prema roditeljima i braći i sestrama (1 Timoteju 5:1,2). Psalmist piše da »Bog napuštenima daje stan u kući« (68:6), a On je Crkvu zamislio kao najbolje mjesto za to. Bog nas je stvorio za odnos i dao nam je druge vjernike da budu naša obitelj!

– Amy Peterson

Naučimo se pouzdavati u druge i biti pouzdani prijatelji.