Iznenađeni mudrošću

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 1:18-25

18 Govor o križu ludost je naime onima koji propadaju, a nama koji se spašavamo Božja je sila. 19 Jer je pisano:
»Uništit ću mudrost mudrih
i odbacit ću razum razumnih.«
20 Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživalac ovoga svijeta? Nije li Bog svjetovnu mudrost učinio ludošću? 21 Jer, kako svijet svojom mudrošću ne upozna Boga u Božjoj mudrosti, Bog je htio ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju. 22 Doista, Židovi ištu znake, a Grci traže mudrost; 23 mi pak propovijedamo Krista raspetoga koji je Židovima sablazan, a poganima ludost, 24 a onima koji su pozvani – Židovima i Grcima – Krista koji je Božja sila i Božja mudrost. 25 Jer je »ludost« Božja mudrija od ljudi, i »slabost« je Božja jača od ljudi.

O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Božjega!

Rimljanima 11:33

»ČINI se da što sam starija, ti postaješ mudriji. Ponekad kad razgovaram sa svojim sinom čak čujem da tvoje riječi izlaze iz mojih usta!«

Iskrenost moje kćeri natjerala me da se nasmijem. I ja sam mislio isto o svojim roditeljima. Često bih se uhvatio da upotrebljavam njihove riječi dok sam odgajao svoju djecu. Kada sam postao tata, promijenio se pogled na mudrost mojih roditelja. Ono što sam prije ‘otpisao’ kao glupost, ispostavilo se daleko mudrijim nego što sam mislio – samo ja to onda nisam vidio.

Biblija nas uči da je »‘ludost’ Božja mudrija« od najpametnije ljudske mudrosti (1 Korinćanima 1:25). »Jer, kako svijet svojom mudrošću ne upozna Boga u Božjoj mudrosti, Bog je htio ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju« (r. 21).

Bog uvijek ima načine da nas iznenadi. Umjesto pobjedonosnog kralja kojeg je svijet očekivao, Sin Božji je došao kao sluga koji pati i umire sramotnom smrću na križu – prije nego što je uskrsnuo u nenadmašivoj slavi.

U Božjoj mudrosti poniznost je cjenjenija od ponosa, a ljubav pokazuje svoju vrijednost u nezasluženoj milosti. Naš nepobjedivi Mesija postao je konačna žrtva – da bi spasio »one koji po Njemu dolaze k Bogu« (Hebrejima 7:25).

– James Banks

Nebeski Oče, veličam Te zbog mudrosti Tvojih puteva. Pomogni mi da te poslušno slijedim.