Više od vode

Pročitajte: Poslanica Galaćanima 3:23-29

23 Prije nego je došla vjera bili smo pod Zakonom čuvani i zatvoreni za vjeru koja se trebala objaviti. 24 Tako je Zakon bio naš nadzornik do Krista, da se vjerom opravdamo. 25 A kad je došla vjera, nismo više pod nadzornikom. 26 Doista, svi ste Božji sinovi po vjeri u Kristu Isusu. 27 Jer koji ste god u Krista kršteni, Krista ste obukli. 28 Nema tu više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muškog ni ženskog, jer ste vi svi jedan u Kristu Isusu. 29 A kad ste vi Kristovi, onda ste Abrahamovi potomci, baštinici po obećanju.

Jer koji ste god u Krista kršteni, Krista ste obukli.

Galaćanima 3:27

JEDNA od mojih najranijih uspomena na crkvu iz djetinjstva bila je pastor koji je hodao prolazom između klupa i podsjećao nas da se »sjetimo voda svojega krštenja«. »Sjetiti se voda?« pitao sam se. Kako se možete sjetiti voda? Zatim je svakoga poškropio vodom, što je za malo dijete bilo uzbudljivo i zbunjujuće.

Zašto bismo trebali razmišljati o krštenju? Kada se osoba krsti, to je mnogo više od vode. Krštenje simbolizira da smo kroz vjeru u Isusa »obukli« Njega (r. 27). Drugim riječima, slavimo to što pripadamo Njemu i što On živi u nama i kroz nas.

I kao da to nije dovoljno značajno, odlomak govori da, ako smo obučeni u Krista, naš se identitet nalazi u Njemu. Djeca smo Božja (r. 26) i kao takvi izmireni smo s Bogom po vjeri – ne slijedeći starozavjetni »Zakon« (r. r. 23-25). Nismo odijeljeni jedni od drugih po spolu, kulturi i statusu. Oslobođeni smo i ujedinjeni u Kristu i sada smo Njegovi (r. 29).

Dakle, postoje vrlo dobri razlozi da se sjećamo krštenja i svega što ono predstavlja. Pritom se ne usredotočujemo na sam čin, nego na to da pripadamo Isusu i da smo postali djeca Božja. Naš identitet, budućnost i duhovna sloboda nalaze se u Njemu.

– Peter Chin

Bože, pomogni nam da nikada ne zaboravimo da smo po Isusu djeca Božja!